Information om coronaviruset uppdateras här

Här har vi samlat information på teckenspråk plus en samling länkar där det finns mera information om tjänster som riktar sig till teckenspråkiga.

Tillagt 18.5

Finlands Dövas Förbunds sommarläger och kurser kommer huvudsakligen att ordnas enligt planerna och enligt de senaste anvisningarna från myndigheterna.

Tillagt 22.4

Statsrådet ordnar coronainformation för barn fredag 24.4 klockan 11. Informationen, som tolkas till finskt teckenspråk, direktsänds på Yle TV1, Yle Fem och Yle Arenan. Sändningen kan också ses på webben.

Tillagt 17.4

Finlands Dövas Förbund och Dövas servicestiftelses Passi-program ordnar distanskursen Vad för coronavirus? Hur klarar jag mig genom coronavirusepidemin? Kursen är för teckenspråkiga som hör till riskgruppen. Anmäl dig, kursen är gratis!

Tillagt 16.4

HUS har gett ut en ny video, där infektionsöverläkare Asko Järvinen berättar om isolering och hemkarantän för personer som har smittats med coronavirus. Videon är tolkad till finskt teckenspråk.

Tillagt 8.4

HUS har gett ut en video där infektionsöverläkare Asko Järvinen berättar om coronaviruset. Tolkning på finskt teckenspråk.

THL har gett ut en video om resebegränsningar och karantän på finlandssvenskt teckenspråk.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har insjuknat på grund av coronavirus?


Om du får symptom på en akut luftvägsinfektion, t.ex. feber, hosta eller andnöd ska du kontakta jouren på hälsostationen eller sjukhuset i din region. Där får du råd om hur du ska söka vård.

Jourhjälpens textservice är i bruk i de här landskapen:

Nyland

Råd per sms och chattjänst


Telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst ger allmän information om coronaviruset. Frågor kan också skickas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala i telefon.

Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Det huvudsakliga servicespråket är finska, men råd ges i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Ett chattfönster öppnas på statsrådets webbplats när kundrådgivarna är på plats.

Tjänsten baserar sig på den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Rådgivningen är i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Rådgivningstjänsten ger inte juridiska råd eller hälsorådgivning vid akuta symtom.

Tjänsten utvecklas i enlighet med coronavirussituationen.

Om du behöver hälsorådgivning:

  • Din egen hälsostation ger allmän hälsorådgivning.
  • Vid akuta symtom, kontakta jouren inom hälso- och sjukvården i det område där du befinner dig.
  • I de områden där Jourhjälp 116117 ännu inte tagits i bruk, kontakta journumret i det område där du befinner dig.
  • I en livshotande nödsituation, ring alltid nödnumret 112.

Aktuellt om coronaviruset

Samtal på teckenspråk

Pratstund på distans via Viva


Nu i coronatider är det många som måste vara ensamma hemma.

Finlands Dövas Förbunds frivilligverksamhet Viva erbjuder distanssällskap genom sina volontärer. Du kan be om en pratstund, via t.ex. Skype eller WhatsApp, på en överenskommen tidpunkt.

Våra frivilliga har tystnadsplikt. De är inte yrkesmänniskor utan alldeles vanliga människor som vill dela med sig av sin tid och prata en stund med dig.

Finlands Dövas Förbund levererar inte separat apparater för distanskontakten.

Teckenspråkigt kamratstöd på Facebook


På Facebook finns teckenspråkigt kamratstöd i form av gruppen Viittomakielinen vertaistuki korona (Teckenspråkigt kamratstöd corona) som upprätthålls av privatpersoner. Här kan man samtala om corona på teckenspråk.

Gruppen är inte en officiell informationskanal.

Dövas servicestiftelse: Hjälplinje


Behöver du samtalshjälp i den här nya livssituationen eller i andra frågor? Dövas servicestiftelses hjälplinje betjänar nu fem dagar i veckan fram till 29.5.20.

Du kan kontakta hjälplinjen med videosamtal eller videomeddelande, sms eller Whatsappmeddelande. Maria betjänar också på finlandssvenskt teckenspråk. Både Johanna och Maria kan ge kortfattade textsvar på svenska.

Jourtider:
Måndagar kl. 12 – 15 Maria
Tisdagar kl. 12 – 15 Johanna
Onsdagar kl. 12 – 15 Maria
Torsdagar kl. 17 – 20 turvis (se Facebook)
Fredgar kl. 12 – 15 Johanna

Johanna 040 778 9799
Maria 040 554 2812

Hjälplinjen är på semester och har ingen jour 6.7 – 17.7.2020. Information om fortsättningen kommer i slutet av juli.

Social- och hälsovårdsministeriets information om coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk

Om coronaviruset på teckenspråk

Sammanfattning av teckenspråkig information på Yle Arenan

De senaste teckenspråkiga programmen om coronaviruset finns samlade på samma sida på Yles Arena.

HUS: Information om coronaviruset på finskt teckenspråk 2


HUS har gett ut en ny video där infektionsöverläkare Asko Järvinen berättar om coronaviruset. Tolkning på finskt teckenspråk.

HUS: Information om coronaviruset på finskt teckenspråk 1


HUS har gett ut en video där infektionsöverläkare Asko Järvinen berättar om coronaviruset. Tolkning på finskt teckenspråk.

FPA: Inverkan av coronaviruset på tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning


FPA har meddelat att distanstolkning (på finskt teckenspråk) med kundens samtycke kan användas i alla tolkningssituationer som lämpar sig för distanstolkning.

EU-kommissionens video


EU-kommissionen har gjort en video om hur du kan hindra coronaviruset från att spridas. Om du vill titta på videon med internationella tecken, välj alternativet English (Sign language) via textningsknappen.

Corona-info för barn på finskt teckenspråk


Viittovat Lapset har gjort en informationsvideo för barn om coronaviruset. Videon är på finskt teckenspråk.

Dövas servicestiftelses Passi-program: Får du ångest av coronavirusepidemin?


Jyväskylä stads coronainformation på finskt teckenspråk


Yle Nyheter: Om beredskapslagen på finskt teckenspråk


THL:s information om coronaviruset på finskt teckenspråk


Tammerfors stads coronainformation på teckenspråk


Statsrådets information om coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk