Information om coronaviruset uppdateras här

Här har vi samlat information på teckenspråk plus en samling länkar där det finns mera information om tjänster som riktar sig till teckenspråkiga.

THL:s information om coronaviruset på finskt teckenspråk

Längd: 03:20
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Tillagt 1.4.

Finlands Dövas Förbunds regionpersonal hjälper att boka tid för coronavaccinering

Tillagt 23.2.

Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat information om coronavirusvacciner på finlandssvenskt teckenspråk: Coronaviruset på teckenspråk (finlandssvenska)

Tillagt 28.9

Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat instruktioner på finlandssvenskt teckenspråk om hur man laddar ned och använder appen Coronablinkern.

Så här laddar du ned Coronablinkern

Tillagt 19.8

Helsingfors stad har publicerat teckenspråkiga rekommendationer om användning av ansiktsskydd:

Helsingfors och corona – rekommendation om användning av ansiktsskydd (på finskt teckenspråk)

Tillagt 22.6

THL har gett ut teckenspråkiga videor om resebegränsningarna som uppdaterats 15.6.2020.

  • Video på finlandssvenskt teckenspråk
  • Video på finskt teckenspråk

Tillagt 5.6

THL har gett ut nya teckenspråkiga videor med uppdaterade coronainstruktioner, som ersätter de tidigare instruktionerna. Videorna finns på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Tillagt 4.6

Finlands Dövas Förbund har publicerat en tredelad videoserie, som fördjupar sig i coronaviruspandemin. Vad betyder begreppen som används i samband med viruset, och hur tecknas de?

Tillagt 29.5

Finlands Dövas Förbund har en direkt webbsändning onsdag 3.6 kl. 18. I sändningen berättar vi hur coronaviruset har påverkat dövförbundets verksamhet och teckenspråksgemenskapen.Vill du fråga något om förbundets verksamhet och få svar i direktsändningen? Skicka in din fråga på förhand till  kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi eller fråga under direktsändningen med hjälp av frågeknappen.

  • Läs mer om direktsändningen här

Dövas video har publicerat ett nytt program, Coronaviruset och döva. Programmet behandlar hur den coronavirusepidemi som spred sig globalt åren 2019-2020 påverkade dövgemenskaperna i olika delar av världen och i Finland.

Dövas videos program visas på den egna kanalen i Teckenspråkiga biblioteket. För att titta på programmen måste du ha en betalningsförbindelse för kanalen från din hemkommun och ett lösenord att logga in med.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har insjuknat på grund av coronavirus?


Om du får symptom på en akut luftvägsinfektion, t.ex. feber, hosta eller andnöd ska du kontakta jouren på hälsostationen eller sjukhuset i din region. Där får du råd om hur du ska söka vård.

Texttjänsten i hela Finland produceras av HUS Nylands Jourhjälp 116117.

Textservice: logga in på tjänsten
Öppet: dygnet runt

https://www.hus.fi/sv/for-patienten/sjukhus-och-andra-enheter/jourhjalpen-116117

Råd per sms och chattjänst


Telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst ger allmän information om coronaviruset. Frågor kan också skickas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala i telefon.

Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Det huvudsakliga servicespråket är finska, men råd ges i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Ett chattfönster öppnas på statsrådets webbplats när kundrådgivarna är på plats.

Tjänsten baserar sig på den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Rådgivningen är i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Rådgivningstjänsten ger inte juridiska råd eller hälsorådgivning vid akuta symtom.

Tjänsten utvecklas i enlighet med coronavirussituationen.

Om du behöver hälsorådgivning:

  • Din egen hälsostation ger allmän hälsorådgivning.
  • Vid akuta symtom, kontakta jouren inom hälso- och sjukvården i det område där du befinner dig.
  • I de områden där Jourhjälp 116117 ännu inte tagits i bruk, kontakta journumret i det område där du befinner dig.
  • I en livshotande nödsituation, ring alltid nödnumret 112.

Aktuellt om coronaviruset

Samtal på teckenspråk

Pratstund på distans via Viva


Nu i coronatider är det många som måste vara ensamma hemma.

Finlands Dövas Förbunds frivilligverksamhet Viva erbjuder distanssällskap genom sina volontärer. Du kan be om en pratstund, via t.ex. Skype eller WhatsApp, på en överenskommen tidpunkt.

Våra frivilliga har tystnadsplikt. De är inte yrkesmänniskor utan alldeles vanliga människor som vill dela med sig av sin tid och prata en stund med dig.

Finlands Dövas Förbund levererar inte separat apparater för distanskontakten.

Teckenspråkigt kamratstöd på Facebook


På Facebook finns teckenspråkigt kamratstöd i form av gruppen Viittomakielinen vertaistuki korona (Teckenspråkigt kamratstöd corona) som upprätthålls av privatpersoner. Här kan man samtala om corona på teckenspråk.

Gruppen är inte en officiell informationskanal.

Dövas servicestiftelse: Hjälplinje


Behöver du samtalshjälp i den här nya livssituationen eller i andra frågor? Du kan kontakta Dövas servicestiftelses hjälplinje med videosamtal eller videomeddelande, sms eller Whatsappmeddelande. Maria betjänar också på finlandssvenskt teckenspråk. Både Johanna och Maria kan ge kortfattade textsvar på svenska.

Jourtider

Från början av augusti har vi jour två gånger i veckan, måndagar kl. 12-15 och torsdagar  kl. 17-20.

Maria och Johanna turas om md jourerna. Närmare information finns på Passi-programmets Facebooksida.

Johanna 040 778 9799
Maria 040 554 2812

 

Social- och hälsovårdsministeriets information om coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk

Om coronaviruset på teckenspråk

Sammanfattning av teckenspråkig information på Yle Arenan

De senaste teckenspråkiga programmen om coronaviruset finns samlade på samma sida på Yles Arena.

HUS: Information om coronaviruset på finskt teckenspråk 2


HUS har gett ut en ny video där infektionsöverläkare Asko Järvinen berättar om coronaviruset. Tolkning på finskt teckenspråk.

HUS: Information om coronaviruset på finskt teckenspråk 1


HUS har gett ut en video där infektionsöverläkare Asko Järvinen berättar om coronaviruset. Tolkning på finskt teckenspråk.

FPA: Inverkan av coronaviruset på tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning


FPA har meddelat att distanstolkning (på finskt teckenspråk) med kundens samtycke kan användas i alla tolkningssituationer som lämpar sig för distanstolkning.

EU-kommissionens video


EU-kommissionen har gjort en video om hur du kan hindra coronaviruset från att spridas. Om du vill titta på videon med internationella tecken, välj alternativet English (Sign language) via textningsknappen.

Corona-info för barn på finskt teckenspråk


Viittovat Lapset har gjort en informationsvideo för barn om coronaviruset. Videon är på finskt teckenspråk.

Dövas servicestiftelses Passi-program: Får du ångest av coronavirusepidemin?


Jyväskylä stads coronainformation på finskt teckenspråk


Tammerfors stads coronainformation på teckenspråk


Statsrådets Youtube-kanal

Statsrådets information om coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk kan ses på statsrådets Youtube-kanal.