Information om coronaviruset uppdateras här

Här har vi samlat information på teckenspråk plus en samling länkar där det finns mera information om tjänster som riktar sig till teckenspråkiga.

Tillagt 24.3

Den riksomfattande telefoninformationen om coronaviruset har kompletterats med en chatt. Chatten finns på statsrådets webbplats och ger allmän info om coronaviruset. Det huvudsakliga servicespråket är finska, men råd ges i den mån det är möjligt även på svenska och engelska. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15

Information om coronaviruset-chatt

Dövprästerna och diakoniarbetarna jourar måndag-fredag kl. 10-11 och 18-19 (torsdagar ingen kvällsjour) samt lördag-söndag kl. 14-15. Jourhavandes kontaktuppgifter syns dagligen på Facebooksidan ”Viittova seurakunta” (den tecknande församlingen) eller dövprästen Marja Saukkonens fb- sida ”Marja Kuurojenpappi Saukkonen”, på Twitter ”Marja Kuurojenpappi”, på Instagram ”kuurojenpappi”.

Viittova seurakunta -Facebooksivu

Tillagt 23.3

Alla pressmeddelanden från statsrådet kommer nu att översättas till finlandssvenskt teckenspråk och läggas ut på statsrådets Youtube-kanal.

Se spellistan via den här länken:
Statsrådets information om coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk

 

På Facebook finns teckenspråkigt kamratstöd i form av gruppen Viittomakielinen vertaistuki korona (Teckenspråkigt kamratstöd corona) som upprätthålls av privatpersoner. Här kan man samtala om corona på teckenspråk. Gruppen är inte en officiell informationskanal.


Tillagt 19.3

Dövas servicestiftelse har gjort en video på finskt teckenspråk med tips om hur man kan lindra den oro som coronaviruset orsakar.

Jyväskylä stad informerar om coronaviruset på finskt teckenspråk:


Tillagt 18.3

Alla andra program som Yle har gjort på teckenspråk finns här:


Tillagt 17.3


Tillagt 13.3

Regeringens pressinformation 12.3, som tolkades till finskt teckenspråk, finns inspelad och kan ses här:

Tammerfors stad informerar om coronaviruset på finskt teckenspråk:


Tillagt 12.3

Yles Nyheter på teckenspråk har producerat ett infopaket om coronaviruset på finskt teckenspråk:

Den pressinformation som Finlands regering hade 27.2 tolkades till finskt teckenspråk och en inspelning av pressinformationen kan du se här:

 

Vad gör jag om jag misstänker att jag har insjuknat på grund av coronavirus?


Om du har rest i epidemiområdet och får symptom på en akut luftvägsinfektion, t.ex. feber, hosta eller andnöd inom 14 dygn efter att du har kommit hem från epidemiområdet eller om du har varit i nära kontakt med någon som insjuknat i en infektion orsakad av coronaviruset, då ska du kontakta jouren på hälsostationen eller sjukhuset i din region. Där får du råd om hur du ska söka vård.

Dövförbundet: Regionpersonalen hjälper


Finlands Dövas Förbunds regionarbetare är beredda att svara på textmeddelanden eller videosamtal och att för kundernas räkning ringa till hälsovårdsrådgivningen i frågor som rör coronaviruset.

Om du misstänker att du har fått coronaviruset och behöver hjälp med att ta kontakt med hälsovården, kontakta regionarbetaren i din region per sms eller videosamtal.

Om din egen regionarbetare är på semester, kontakta någon annan i regionpersonalen.

Dövas servicestiftelse: Hjälplinje


Behöver du samtalshjälp i den här nya livssituationen eller i andra frågor? Dövas servicestiftelses hjälplinje betjänar nu fem dagar i veckan fram till 30.4.20.

Du kan kontakta hjälplinjen med videosamtal eller videomeddelande, sms eller Whatsappmeddelande. Maria betjänar också på finlandssvenskt teckenspråk. Både Johanna och Maria kan ge kortfattade textsvar på svenska.

Jourtider:
Måndagar kl. 12 – 15 Maria
Tisdagar kl. 12 – 15 Johanna
Onsdagar kl. 12 – 15 Maria
Torsdagar kl. 17 – 20 turvis (se Facebook)
Fredgar kl. 12 – 15 Johanna

Johanna 040 778 9799
Maria 040 554 2812

Råd per sms och chattjänst


Telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst ger allmän information om coronaviruset. Frågor kan också skickas per sms till numret 050 902 0163. Sms-tjänsten är avsedd för personer som till exempel på grund av hörselskada eller av någon annan orsak inte kan tala i telefon.

Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

Det huvudsakliga servicespråket är finska, men råd ges i den mån det är möjligt även på svenska och engelska.

Ett chattfönster öppnas på statsrådets webbplats när kundrådgivarna är på plats.

Tjänsten baserar sig på den information som finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Rådgivningen är i första hand avsedd för personer som inte kan söka information på internet. Rådgivningstjänsten ger inte juridiska råd eller hälsorådgivning vid akuta symtom.

Tjänsten utvecklas i enlighet med coronavirussituationen.

Om du behöver hälsorådgivning:

  • Din egen hälsostation ger allmän hälsorådgivning.
  • Vid akuta symtom, kontakta jouren inom hälso- och sjukvården i det område där du befinner dig.
  • I de områden där Jourhjälp 116117 ännu inte tagits i bruk, kontakta journumret i det område där du befinner dig.
  • I en livshotande nödsituation, ring alltid nödnumret 112.

Regeringens teckenspråkstolkade informationer

Video av regeringens information 16.3


Video av regeringens information 12.3


Om coronaviruset på teckenspråk

Stödgruppen Teckenspråkigt kamratstöd corona på Facebook


På Facebook finns teckenspråkigt kamratstöd i form av gruppen Viittomakielinen vertaistuki korona (Teckenspråkigt kamratstöd corona) som upprätthålls av privatpersoner. Här kan man samtala om corona på teckenspråk.

Gruppen är inte en officiell informationskanal.

Dövas servicestiftelses Passi-program: Får du ångest av coronavirusepidemin?Jyväskylä stads coronainformation på finskt teckenspråkYle Nyheter: Om beredskapslagen på finskt teckenspråkTHL:s information om coronaviruset på teckenspråkTammerfors stads coronainformation på teckenspråkSammanfattning av teckenspråkig information på Yle Arenan

De senaste teckenspråkiga programmen om coronaviruset finns samlade på samma sida på Yles Arena.

Aktuellt om coronaviruset