Barnfamiljer

Har ditt barn en hörselnedsättning? Finlands Dövas Förbund ordnar många slags aktiviteter för hela familjen. Vi ger också råd och stöd i olika situationer.

Familjekurser

Många familjer får sin första kontakt med Finlands Dövas Förbunds verksamhet genom att delta i en familjekurs, där barnets hörselnedsättning betraktas som en individuell egenskap och ingalunda som ett handikapp som begränsar livet. För barnen ordnas roligt program medan föräldrarna lär sig teckenspråk. Kurspersonalen består av döva eller hörselnedsatta personer så att de samtidigt fungerar som rollmodeller för barnen. På våra kurser spelar talförmåga eller hörselgrad ingen roll, det som förenar oss är att vi strävar till två- eller flerspråkighet. Ett barn kan fritt börja bygga upp sin identitet då hen får möjlighet att växla mellan flera språk och kulturer och träffa både barn, ungdomar och vuxna som har samma egenskaper som hen själv.

Barnläger

Såväl döva, hörselnedsatta som coda är varmt välkomna till våra omtyckta barnläger. Ingen behöver känna sig annorlunda eller spänna sig för att det ska vara svårt med kommunikationen, lägerledarna ser till att alla vet vad som är på gång. Ansökningstiden till lägren är på vårvintern – då gäller det att vara snabb så att ditt barn inte blir utan lägerplats!

 

Familjekurser och barnläger

Juha Vahtera

Kursplanerare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 741 7254
Ansvarsområde Anpassningsträning Kurser

Noora Karjalainen

Ungdomssekreterare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 365 0594
Ansvarsområde Ungdomsarbete Läger Kurser

Råd och stöd i din hemregion

Rita Auroila

Regionarbetare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 257 974
Ansvarsområde Servicehandledning Barnfamiljer

Juha Oksanen

Regionarbetare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 670 110
Ansvarsområde Servicehandledning Barnfamiljer

Våra specialsakkunniga

Annika Aalto

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 777 5177
Ansvarsområde Bevakning av rättigheter Påverkansarbete SignWiki (finlandssvenskt teckenspråk) Finlandssvenskt teckenspråk

Marika Rönnberg

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 4324
Ansvarsområde Bevakning av rättigheter Påverkansarbete Bedömning av språkkunskaper Myndigheter

Pirkko Selin-Grönlund

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 536 7810
Ansvarsområde Bevakning av rättigheter Påverkansarbete Myndigheter

Så här kan du hjälpa ditt barn till ett starkare teckenspråk

 • ansök om att få hemundervisning i teckenspråk för hela familjen
 • ansök hos FPA om att få ett beslut om tolkningstjänst för ditt barn – det finns ingen åldersgräns för det!
 • beställ en tolk åt barnet till familjefester och för barnets hobbyer
 • ange det finska eller det finlandssvenska teckenspråket som barnets modersmål i befolkningsdatasystemet
 • ta reda på om det finns någon teckenspråkig familjeklubbsverksamhet i regionen där ni bor
 • ta reda på om det i regionen finns någon dagisgrupp där det finns andra döva eller hörselnedsatta barn
 • delta i Finlands Dövas Förbunds familjekurser
 • anmäl ditt barn till Finlands Dövas Förbunds sommarläger
 • ta reda på vad andra hörselorganisationer kan erbjuda din familj
 • ta med hela familjen på Dövas riksomfattande kulturdagar
 • bekanta dig med teckenspråkiga barnprogram i Teckenspråkiga biblioteket och på Yle Arenan
 • följ med vad teatrarna Ursa minor och Teatteri Totti har på repertoaren för barn