Kontaktuppgifter

På den här sidan har vi samlat dem i personalen vars kontaktuppgifter ofta efterfrågas.

Letar du efter en förteckning över dövförbundets alla anställda? Klicka på länken här intill.

Vi betjänar även på svenska och finlandssvenskt teckenspråk

Annika Aalto

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 777 5177

Sirpa Kallio

Regionarbetare
Henkilön toimialue Södra Österbotten Mellersta Österbotten Österbotten Mellersta Finland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 587 2721

Mervi Nevalainen

Regionarbetare
Henkilön toimialue Nyland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 592 4769

Janne Kankkonen

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5259
""

Aliisa Lehtonen

Frivilligverksamhet, koordinator
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5261

Jenny Derghokasian

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 266

Maja Andersson

SignWiki-koordinator (tf)
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 268

Regionarbete

Anni-Mari Kurth

Regionarbetare Fortfarande från arbetet, kontakta Asta Tikkanen eller Heli Mikkola
Henkilön toimialue Lappland Kuusamo
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 203 533
Ansvarsområde Servicehandledning

Asta Tikkanen

Regionarbetare
Henkilön toimialue Norra Österbotten Kajanaland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 5488 165

David Barber

Regionarbetare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 840 4977
Ansvarsområde Digihandledning

Heli Mikkola

Regionarbetare
Henkilön toimialue Egentliga Tavastland Birkaland Nyland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 476 127

Juha Oksanen

Regionarbetare
Henkilön toimialue Norra Savolax Norra Karelen Mellersta Finland
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 670 110

Marita Björn

Regionarbetare
Henkilön toimialue Satakunta Birkaland Egentliga Finland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 593 999
Ansvarsområde Servicehandledning

Mervi Nevalainen

Regionarbetare
Henkilön toimialue Nyland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 592 4769

Rita Auroila

Regionarbetare
Henkilön toimialue Södra Karelen Kymmenedalen Päijänne-Tavastland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 400 257 974

Sirpa Kallio

Regionarbetare
Henkilön toimialue Södra Österbotten Mellersta Österbotten Österbotten Mellersta Finland
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 587 2721
""

Susanna Helminen

Regionarbetare
Henkilön toimialue Södra Savolax
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 065 4769
Ansvarsområde Servicehandledning
""

Iina Uhlenius

Organisationssamordnare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5256
""

Aliisa Lehtonen

Frivilligverksamhet, koordinator
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5261

Börje Hanhikoski

Sysselsättningskoordinator
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 595 1814
Ansvarsområde Sysselsättning

Kamratstöd

Maija Pulkkinen

Kursplanerare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 548 8166

Monika Hämälä

Ungdomssekreterare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 741 7254

Felix Timmermans

Ungdomsarbete, assistent
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 3650 594

Aino Laiho

Kulturproducent (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 322 4067
Ansvarsområde Kulturevenemang

Teckenspråksarbete

Janne Kankkonen

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5259

Päivi Mäntylä

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5258

Leena Savolainen

Forskare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 756 3522

Tomas Uusimäki

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5258

Pia Taalas

SignWiki-koordinator
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 45 896 6770

Jenny Derghokasian

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 266

Maja Andersson

SignWiki-koordinator (tf)
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 268

Kommunikation

Annika Posti

Redaktionssekreterare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 360 7610
Ansvarsområde Dövas tidskrift

Heidi Koivisto Robertson

Webbproducent
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 45 7875 8424

Tarja Aalto

Producent
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 572 0787

Tiina Vihra

Informatör
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 828 1846

Netta Keski-Levijoki

Redaktör-producent
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 087 2357

Biblioteken

Riitta Vivolin-Karén

Producent
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 574 5053

Finlands Dövas Förbunds och Humaks gemensamma bibliotek

Informatiker Anne Holappa
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms
Telefonnummer: +358 50 467 8405
Ansvarsområde Biblioteket

Medelanskaffning

Eija Tiainen

Medelanskaffningsansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms
Telefonnummer: +358 50 412 4190
Ansvarsområde Donationer

Ville Anttila

Medelanskaffningsansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 525 0110
Ansvarsområde Donationer

Bevakning av rättigheter

Annika Aalto

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 777 5177
""

Marika Rönnberg

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 4324

Pirkko Selin-Grönlund

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 536 7810

Utvecklingssamarbete

Inkeri Lahtinen

Projektansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 702 9350

Katarina Butera

Projektansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 339 8915

Ossi Oinonen

Projektansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 755 3011

Ekonomi och administration

Helena Hyvönen

Ekonomiansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms
Telefonnummer: +358 44 752 5251
Ansvarsområde Ekonomi

Marika Ilves

Personalkoordinator
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 751 8563

Susanna Silberstein

Administrationsansvarig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 507 1073
Ansvarsområde Administration

Elina Pokki

Verksamhetsledarens assistent
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 738 5089

Susanna Söderlund

Teckenspråkstolk
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 736 0356

Karoliina Franck

Teckenspråkstolk (tf)
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 7216 722

Ledningsgruppen

Markku Jokinen

Verksamhetsledare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 590 3170
Ansvarsområde Administration

Helena Torboli

Direktör
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 595 1842
Ansvarsområde Regionarbete

Kaisa Alanne

Direktör
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 40 770 9563

Laura Pajunen

Direktör
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 337 2400