Webbevenemang

Dövförbundets webbsändning

03.06.2020
Joensuu

INSTÄLLT: Kulturveckoslut för 7-17-åringar, Joensuu

04.06.2020 - 07.06.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Raseborg

Stärkt CODA-identitet

08.06.2020 - 12.06.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Salo

Ridläger för 7-30-åringar, Salo

08.06.2020 - 12.06.2020
Anmäl dig senast 03.05.2020
Raseborg

Kompiskurs

29.06.2020 - 03.07.2020
Anmäl dig senast 07.06.2020
Island

INSTÄLLT: Nordic Junior Camp för 13-17-åringar, Island

04.07.2020 - 09.07.2020
Anmäl dig senast 01.04.2020
Helsingfors

Cirkusläger för barn 7-12 år, Helsingfors

06.07.2020 - 10.07.2020
Anmäl dig senast 03.05.2020
Wasa

Kurs för finlandssvenskar

07.07.2020 - 12.07.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Björneborg

Familjekurs för barn i skolåldern och deras familjer

21.07.2020 - 24.07.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Österrike

INSTÄLLT: EUDY Junior Camp för 13-17-åringar

24.07.2020 - 01.08.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Jyväskylä

Familjekurs för döva och hörselnedsatta barns familjer

31.07.2020 - 02.08.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Säfsen, Sverige

INSTÄLLT: Nordic Youth Camp för 18-30-åringar, Sverige

02.08.2020 - 08.08.2020
Anmäl dig senast 10.05.2020
Rautavaara

Storläger för 13-17-åringar

03.08.2020 - 07.08.2020
Anmäl dig senast 21.06.2020
Salo

Kvinnokurs

04.09.2020 - 06.09.2020
Anmäl dig senast 01.07.2020
Tammerfors

Idrottsläger för barn 7-12 år

11.09.2020 - 13.09.2020
Anmäl dig senast 26.07.2020
Salo

Äldre i ett nytt livsskede

15.09.2020 - 18.09.2020
Anmäl dig senast 01.07.2020
Turkiet

FLYTTADE: EUDY Youth Camp för 18-30-åringar

19.09.2020 - 27.09.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020
Uleåborg

Digikurs för nybörjare

29.09.2020 - 02.10.2020
Anmäl dig senast 31.07.2020
Helsingfors

LYX-dagar för 13-17-åringar, Sveaborg

13.11.2020 - 15.11.2020
Anmäl dig senast 09.03.2020