Leppävirta

Julsemester för teckenspråkiga döva vuxna

23.12.2022 - 28.12.2022
Anmäl dig senast 23.09.2022
Tammerfors

Döva seniorers 19:e kulturevenemang

12.05.2023 - 14.05.2023
Rovaniemi

Nordisk träff för seniorer 2023

11.09.2023 - 16.09.2023