Ordboksarbetet

Finlands Dövas Förbund administrerar två avgiftsfria nätordbokstjänster i finlandssvenskt och finskt teckenspråk, Suvi och SignWiki. Vi samarbetar också med andra som producerar teckenmaterial.

Tyttö pitelee kännykkää, jossa näkyy Suvi-sanakirja.

Suvi – nätordboken i finländska teckenspråk


Materialet i Suvi baserar sig på teckenspråksforskning. Innehållet är granskat och redigerat i ordboksform av dövförbundets ordboks- och språkrådgivningsexperter. Arbetet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Suvi är till nytta både för dem som har någotdera av våra nationella teckenspråk som modersmål och för teckenspråksstuderande. Tecknens grundformer kan också användas som stödtecken och vid tecknat tal.

Det går att söka i ordboken med svenska eller finska ord eller utgående från tecknets struktur. Man kan också bläddra i olika teckenlexikon.

Vi producerar årligen nytt material på båda teckenspråkens sidor.

SignWiki – wikiordböckerna i finländska teckenspråk


Språkbrukarna kan själva producera innehåll till wikiordböckerna i det finlandssvenska och finska teckenspråket. SignWiki kan fritt användas av alla. Finlands Dövas Förbund administrerar webbplatsen men ordböckernas innehåll består av det teckenspråkiga videomaterial som språkbrukarna själva vill ha där. Det finns till exempel enskilda tecken, meningar, berättelser och frågesporter.

Vill du

  • lära dig att producera teckenvideor för SignWiki?
  • lära dig att använda SignWiki på ett mångsidigare sätt?
  • att vi ska ordna en verkstad på din hemort?

Ta kontakt med vår SignWiki-koordinator!

Aktuellt

Finlandssvenskt teckenspråk

Annika Aalto

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 777 5177

Janne Kankkonen

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5259

Maja Andersson

SignWiki-koordinator (tf)
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 268

Finskt teckenspråk

Pia Taalas

SignWiki-koordinator
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 45 896 6770

Päivi Mäntylä

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5258

Tomas Uusimäki

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5258

Leena Savolainen

Forskare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 756 3522