Sanakirjatyö

Kuurojen Liitto ylläpitää kahta suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen ilmaista sanakirjapalvelua: Suvi-verkkosanakirjaa ja SignWiki-kansalaissanakirjaa. Teemme yhteistyötä myös muiden viittoma-aineistoa tuottavien tahojen kanssa.

Suvi – Suomen viittomakielten verkkosanakirja

Suomalaisen viittomakielen Suvi-sivusto avattiin 2003. Sen perustan muodostaa Suomalaisen viittomakielen perussanakirja (1998), ja aineistoa on vähitellen täydennetty muulla viittomistolla.

Suomenruotsalaisen viittomakielen Suvi-sivusto julkistettiin vuonna 2015 ja se sisältää teoksen Se vårt språk! Näe kielemme! (2002) aineiston.

SignWiki – Suomen viittomakielten kansalaissanakirjat

Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen kaikille avoimiin wikisanakirjoihin, SignWiki-sivustoihin, voivat kielenkäyttäjät itse tuottaa sisältöä.

SignWiki-työtä rahoittaa STEA. Sivustot perustettiin ja työ käynnistettiin Koneen Säätiön avustuksella 2013–2015.

Tyttö pitelee kännykkää, jossa näkyy Suvi-sanakirja.

Suvi – Suomen viittomakielten verkkosanakirja


Suvissa julkaistu aineisto pohjautuu viittomiston tutkimukseen. Aineiston tutkimus ja sanakirjamuotoon toimittaminen tehdään Kuurojen Liiton sanakirja- ja kielineuvontatiimissä. Työtä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suvi palvelee sekä viittomakieltemme äidinkielisiä käyttäjille että viittomakielen opiskelijoita. Viittomien perusmuotoja voi käyttää myös viitotussa puheessa ja tukiviittomina.

Sanakirjasta voi tehdä hakuja suomen tai ruotsin sanoilla, viittoman rakennehaulla ja selaamalla tiettyä viittomaluetteloa.

Tuotamme vuosittain uutta aineistoa molempien viittomakielten sivustoille.

SignWiki – Suomen viittomakielten kansalaissanakirjat


Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen kaikille avoimiin SignWiki-sanakirjoihin voivat kielenkäyttäjät itse tuottaa sisältöä. Kuurojen Liitolla on päävastuu sivustojen ylläpidosta, mutta sanakirjoihin tallennetaan sellaisia viitottuja videoita, joita kielenkäyttäjät sinne haluavat. Sanakirjoista löytyy muun muassa yksittäisiä viittomia, lauseita, kertomuksia ja tietovisoja.

Haluaisitko

  • oppia itse tuottamaan SignWikiin viittomavideoita?
  • oppia käyttämään SignWikiä monipuolisemmin?
  • että paikkakunnallasi järjestettäisiin työpaja?

Ota yhteyttä SignWiki-koordinaattoriimme!

Ota yhteyttä

Pia Taalas

SignWiki-koordinaattori
Henkilö ei ota vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 45 896 6770
Henkilön vastuualue SignWiki (suomalainen viittomakieli)

Annika Aalto

Erityisasiantuntija
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 777 5177
Henkilön vastuualue Oikeuksienvalvonta Vaikuttamistyö SignWiki (suomenruotsalainen viittomakieli) Suomenruotsalaiset

Leena Savolainen

Tutkija
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 756 3522
Henkilön vastuualue Viittomakielten lautakunta Kielineuvonta (suomalainen viittomakieli) Suvi-verkkosanakirja

Maria Andersson-Koski

Sanakirjantoimittaja Kielineuvoja
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 752 5259
Henkilön vastuualue Kielineuvonta (suomenruotsalainen viittomakieli) Suvi-verkkosanakirja Suomenruotsalaiset