Logot ja tunnukset

Kuurojen Liiton tunnus muodostaa kokonaisuuden, jonka osia ei saa käyttää muilla kuin graafisessa ohjeistossa esitetyillä tavoilla.

Viittomakielisten palvelujen symbolit

Kuurojen Liitto on julkaissut myös viittomakielisten palvelujen / viittomakielisen saavutettavuuden symbolit. Symboleja voidaan käyttää mm. seuraavissa yhteyksissä: tulkatut tilaisuudet, viitottu audiovisuaalinen materiaali tai viittomakielinen palvelu esimerkiksi palvelupisteessä.

Symboleista on kolme versiota: symboli, jonka yhteydessä on kirjainlyhenne svk viittaa suomalaiseen viittomakieleen, symboli, jonka yhteydessä on kirjainlyhenne fisv.tsp. viittaa suomenruotsalaiseen viittomakieleen.

Versiota, jossa ei ole kirjainlyhenteitä käytetään yleismerkityksessä viittomakielisestä palvelusta.

Kaikista logoista on saatavana versioita eri käyttötarkoituksiin:

RGB, CMYK, PANTONE, BLACK ja WHITE

Kuurojen Liiton logoja verkkokäyttöön

Viittomakielisten palvelujen / viittomakielisen saavutettavuuden symbolit

Viittomakielistä palvelua

Palvelua suomalaisella viittomakielellä

Palvelua suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä

Palvelua suomenruotsalaisella viittomakielellä