Kehitysyhteistyö

Haluamme kantaa vastuuta kuurojen hyvinvoinnista Suomen lisäksi myös muissa maissa. Kuurojen Liitto on kansainvälisesti tunnettu viittomakielen ja kuurojentyön asiantuntija.

Kesto: 02:38
Tekstitys: Suomi, Ruotsi
Kieli: Suomalainen viittomakieli, Suomenruotsalainen viittomakieli

Teemme laajaa kehitysyhteistyötä kuurojen ihmisoikeuksien puolesta Balkanin alueella, Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Työtä tehdään aina yhteistyössä jokaisen maan oman kuurojen järjestön kanssa.

Järjestötoimintaa

Työ aloitetaan usein kuurojen järjestötoiminnan rakentamisesta. Oman järjestön perustaminen on kehittänyt kuurojen asemaa monessa maassa.

Edunvalvontaa

Edunvalvonnalla pyritään vaikuttamaan viranomaisiin ja suuren yleisön asenteisiin. Maan viittomakielen lainsäädännöllinen asema, viittomakielinen tiedonsaanti, tulkkipalvelut ja kuurojen opetus ovat tärkeitä vaikuttamiskohteita.

Viittomakielityötä

Viittomakielityössä kerätään, tallennetaan ja tutkitaan maan omaa viittomakieltä sekä tuotetaan viittomakielistä aineistoa ja opetusmateriaalia. Viittomakieltä ja kuurotietoisuutta opetetaan sekä kuuroille että heidän perheilleen. Lisäksi koulutetaan tulkkeja sekä kehitetään kuurojen lasten perusopetusta.

Kuurojen Liiton hankevastaavat

Inkeri Lahtinen

Hankevastaava
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 40 702 9350
Henkilön vastuualue Kehitysyhteistyöhankkeet

Katarina Butera

Hankevastaava
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 50 339 8915
Henkilön vastuualue Kehitysyhteistyöhankkeet

Ossi Oinonen

Hankevastaava
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 40 755 3011
Henkilön vastuualue Kehitysyhteistyöhankkeet

Haasteita kehitysmaissa


Suurin osa maailman kuuroista asuu kehitysmaissa. Ennakkoluulot, köyhyys ja viittomakielisen vertaisryhmän ja koulutuksen puute hankaloittavat kehitysmaiden kuurojen elämää.

Pahimmillaan kuuro voi olla kieletön, vailla koulutusta ja elää eristyksessä jopa omassa perheessään.

Tiedon puute


Tieto kuuroudesta on monissa maissa vielä hyvin puutteellista ja kuuroutta häpeillään. Pahimmillaan kuuroa lasta jopa piilotellaan. Erityisen huono asema on kuuroilla naisilla ja tytöillä.

Vähäiset kansalaisoikeudet


Monissa maissa kuuroilla ei ole täysiä kansalaisoikeuksia. He eivät saa esimerkiksi äänestää tai mennä naimisiin toisen kuuron kanssa. Suurin osa kuuroista elää lisäksi suuressa köyhyydessä.

Viittomakielen aseman heikkous


Viittomakielten asema kehitysmaissa on usein hyvin heikko. Joissakin maissa viittomakieltä ei ole edes päässyt kehittymään, koska kuuroilla ei ole ollut kontaktia toisiinsa. Viittomakielten huonosta asemasta seuraa se, että kuuroilla ei ole viittomakielisiä roolimalleja.

Omakielisen opetuksen puute


Vain pieni osa kuuroista lapsista kehitysmaissa käy koulua ja heistä vain murto-osa saa opetusta viittomakielellä. Edes siellä missä on kuurojen kouluja tai erityisluokkia, opettajat osaavat harvoin viittoa. Harvat kuurot onnistuvat tämän takia käymään koulun loppuun.

Jos lapsella ei ole omaa kieltä, se vaikuttaa hänen älylliseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseensä. Hänen mahdollisuutensa ymmärtää ympäröivää maailmaa on hyvin heikko ja aikuisena hänellä voi olla vaikeuksia suoriutua arkipäivän toimista itsenäisesti.

YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimus


YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimus korostaa kansalaisten oikeutta käyttää omaa kieltään sekä lapsen oikeutta omaan kieleen. Näiden oikeuksien toteutuminen on kehitysmaiden kuurojen kohdalla usein hyvin kaukana. Viittomakielten aseman vahvistuminen on tärkein kuurojen asemaa parantava tekijä myös kehitysmaissa. Tässä kehitysyhteistyöllä on keskeinen rooli.