”Olen puhuvien joukossa aina ulkopuolinen.”

Päästäkseen yhdenvertaisiksi kuulevien kanssa, kuurot tarvitsevat tietoa ja toimivaa palvelua äidinkielellään, viittomakielellä.

Lahjoita nyt

Kun hätä tulee kohdalle on palveluiden toimittava

Sari ja Jouni ovat viittomakielinen kuuro pariskunta. Joulukuisena lauantaiyönä Jouni sai sairaskohtauksen ja hänet jouduttiin kuljettamaan kiireellisesti sairaalaan. Vaikka kyse oli hengenvaarallisesta hätätilanteesta, ei tulkkia, lukuisista yrityksistä huolimatta, saatu paikalle. Eli silloin kun hätä oli suurin, joutuivat sekä potilas että lähiomainen kommunikoimaan hoitajien ja lääkäreiden kanssa pelkkien paperilappujen, eleiden ja arvailujen varassa.

Miksi erikoistilanteet huomioivaa tulkkauspalvelua ei monista huomautuksista ja anomuksista huolimatta saada toimivaksi? Miksi viittomakielisten kuurojen yhdenvertaisuus jätetään palvelujen suunnittelussa jatkuvasti huomioimatta?

Siksi tarvitaan taho, joka neuvoo, neuvottelee ja tarvittaessa myös vaatii yhdenvertaista kohtelua heille, joilta se on evätty. Tätä työtä me, lahjoittajien avustuksella, Kuurojen Liitossa teemme.

Toteutuuko palveluiden ja tiedon saannin saavutettavuus?

Julkisten palvelujen saavutettavuus on kuuroille usein kohtuuttoman vaikeaa.

Miten kuuro asiakas voi esim. hyödyntää terveydenhuollon ajanvarauksissa toimivaa takaisinsoittopalvelua tai käyttää sosiaalihuollon 24h puhelinpalveluja, joihin kielletään lähettämästä tekstiviestejä?

Myös kriisiviestintä kuuroille saavutettavassa muodossa on kuntatasolla edelleen täysin harkinnanvaraista ja kiinni päättäjien tahtotilasta. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tiedotustilaisuuksissa ei, useista pyynnöistä huolimatta, järjestetä viittomakielen tulkkausta, vaan tiedotteet siirretään verkkoon tekstitettyinä jopa kahden viikon viiveellä.

Viittomakielellä yhdenvertaisiksi!

Puhuttu kieli, tai sen kirjoitettu muoto, on viittomakieliselle kuurolle vieras kieli ja sen hallitseminen on yksilöllistä. Siksi tarvitaan sekä viestintää että palveluja viittomakielellä.

Lahjoittamalla tuet työtämme viittomakielisen viestinnän lisäämiseksi ja viittomakielisyydestä johtuvan syrjinnän poistamiseksi.

Tee kertalahjoitus yhdenvertaisuudelle!

Alkaen: 1,00 

Poista

Tutustu muihin aiheisiimme

Tue viittomakielistä vertaistoimintaa

Tue kuurojen lasten yhdenvertaisia oikeuksia

Tue viittomakielistä palveluohjausta

Tue yksinäisiä kuuroja

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi!

Kuukausilahjoittajana olet tärkeä tuki työmme jatkuvuudelle.

Lue lisää