Liiton visio ja missio

Kuurojen Liitto on 39 jäsenyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto, joka työllistää hieman alle 70 henkilöä.

Jäsenyhdistysten edustajat kokoontuvat vuosittain sääntömääräiseen liittokokoukseen. Liittokokous käyttää organisaation ylintä päätösvaltaa. Sen valitsema hallitus vastaa Kuurojen Liiton käytännön toiminnasta yhdessä johtoryhmän kanssa.

Kuurojen Liitto on prosessiorganisaatio, jonka toiminnot on jaettu neljän prosessin kesken:

  • Viittomakieli- ja vaikuttamistyö
  • Viestintä ja vertaistuki
  • Aluetyö
  • Hallinto

Visio ja missio


Visio

Viittomakieli elää vahvana moniarvoisessa, monikielisessä ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kuurojen Liitto on alansa johtava etu- ja palvelujärjestö sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

 

Missio

Kuurojen Liiton tehtävänä on taata kuurojen ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen.

Arvot


Ihmisarvon kunnioittaminen
Sosiaalinen oikeudenmukaisuus
Asiakaslähtöisyys
Luotettavuus
Yhteisöllisyys
Dynaamisuus

Ajankohtaista