Vilken teckenspråksbragd gjorde det största intrycket på dig i år?

Skicka in ditt förslag till mottagare av hederspriset Årets teckenspråksbragd 2020 senast torsdag 31.12.2020 till adressen: kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi.

Information om coronaviruset uppdateras här

Här har vi samlat information på teckenspråk plus en samling länkar där det finns mera information om tjänster som riktar sig till teckenspråkiga.

Nyheter 23.11.2020

Finlands Dövas Förbunds nyhetsöversikt

Den här gången innehåller översikten både ris och ros. Helsingfors stad har diskriminerat teckenspråkiga i sin krisinformation men Unga teatern har fått pris för användning av finlandssvenskt teckenspråk.

> Läs mer

Se också

Nytt i Teckenspråkiga biblioteket

Berättelser om skor

Kesto: 23:15

Lilla Otto

Kesto: 13:10

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråksgemenskapens språkrör. Tidningen utkommer fyra gånger om året och bjuder sina läsare på allt från fakta till underhållning och intressanta personporträtt om olika människor i dövgemenskapen.

Anmälningstiden tar snart slut


Finlands Dövas Förbund arbetar för att främja dövas jämlika möjligheter och stärka teckenspråkets ställning.

STÖD VÅR VERKSAMHET – DONERA HÄR >

Finlands Dövas Förbund på some (på finska)

Mielipiteesi on meille tärkeä! Vastaa Kuurojen Videon ja Viittomakielisen kirjaston asiakaskyselyihin, lisätietoja ja kyselylomakkeet löytyvät:

23.11.2020 KuurojenLiitto

Erityisesti viittomakieltä käytettäessä on opetuksessa ja tulkkauksessa olennaista, että kasvojen ilmeet näkyvät täysimääräisesti, sillä ne ovat tärkeä osa ymmärrettävyyttä. Lue koko kannanotto: https://t.co/0kxr000Zo6

Maskisuosituksia tehtäessä tulee huomioida myös huonokuuloisten ja kuurojen lasten ja nuorten tarpeet. Erityisesti viittomakieltä käytettäessä on opetuksessa ja tulkkauksessa…

Käy vastaamassa Diakin tulkkiopiskelijoiden kyselyyn mielenterveyteen liittyvistä ajatuksista ja kokemuksista. Kyselyyn pääset linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/E9666951BF48FADA

Till dig

Ungdomar


Är läger och evenemang någonting för dig? Vill du träffa nya människor? Haka på ungdomsarbetets verksamhet!

Invandrare


Är du döv invandrare? Finlands Dövas Förbunds tjänster är till också för dig.

Föreningsrummet

Föreningsrummet


Kandidater till dövförbundets styrelse sökes


Förbundsmötet 2020


Förbundsmötet ordnas på Åbo kristliga institut 13.6.2020.