Bevakning av rättigheter

Att teckenspråkiga ska kunna sköta sina ärenden och få information på sitt modersmål är en viktig sak för oss. Vi följer upp hur teckenspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses på olika livsområden och erbjuder vårt stöd där det behövs.

Längd: 01:44
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Fortfarande stöter teckenspråkiga på många utmaningar i det dagliga livet: på rådgivningsbyrån, på dagis, i skolan, i arbetslivet och i samband med offentliga tjänster. Några egentliga hinder för att erbjuda service också på teckenspråk finns inte men ofta har myndigheterna inte tillräckliga kunskaper om dövhet och teckenspråk för att fatta beslut i frågan. För finlandssvenska teckenspråkiga är det särskilt svårt att få service på modersmålet.

Vi på Finlands Dövas Förbund arbetar med att bevaka och främja dövas grundläggande och mänskliga rättigheter. Alla människor är likvärdiga. Vi hjälper och ger råd till dem som använder teckenspråk och förmedlar deras önskemål och behov till serviceproducenter och myndigheter. Vi erbjuder individuell rådgivning till föräldrar med barn som har en hörselfunktionsnedsättning och likaså till den yrkespersonal som arbetar med barnen.

Dövförbundet följer aktivt med lagreformer och lagberedning och för genom förhandlingar och skriftliga utlåtanden fram vilka behov teckenspråksbrukarna har. Till exempel krävs det fortfarande mycket arbete för att få FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomförd i praktiken. Vi bevakar teckenspråkigas rättigheter i hela landet i samverkan med regionpersonal, medlemsföreningar, systerorganisationer och andra organisationer.

Vårt språkpolitiska intressebevakningsarbete baserar sig på Finlands grundlag 17 § 3 mom, där det står:

Rättigheterna för dem som använder teckenspråk — skall tryggas genom lag.

Våra specialsakkunniga

Annika Aalto

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 777 5177
""

Marika Rönnberg

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 4324

Pirkko Selin-Grönlund

Specialsakkunnig
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 536 7810

Aktuellt