Servicehandledning

Vi stöder och ger råd åt teckenspråkiga som behöver hjälp i olika vardagliga situationer, till exempel ärenden hos myndigheter eller social- och hälsovården. Behöver du stöd för att driva dina egna rättigheter eller hjälp med att få livet i balans – då kan du få det.

Längd: 02:19
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Utmaningar i vardagen? Behöver du hjälp?

Regionarbetarna erbjuder teckenspråkiga i alla åldrar servicehandledning, råd och stöd på teckenspråk. Du kan kontakta oss vad det än är som ger dig huvudbry. Bland våra kunder har vi bl.a. döva vuxna, döva barns familjer,  coda och teckenspråkiga kamratgrupper.

Vi samarbetar också med kundernas anhöriga, med social- och hälsovården och andra leverantörer av offentlig service.

Mången kan få stöd genom hobby-och rekreationsverksamheten för teckenspråkiga och vid behov anvisar vi kunderna till aktiviteter i deras egen region.

Råd och handledning

Servicehandledningen går ut på personlig handledning, rådgivning och stöd i olika livssituationer.  Du kan få hjälp i olika frågor som rör till exempel småbarnspedagogik, social-och hälsovård, boende eller service för äldre. Vi bistår dig även med att sköta ärenden med myndigheterna. Det är viktigt att kunna tala om saker och ting på sitt modersmål.

Vi ägnar oss också åt regionalt påverkansarbete. Vi samarbetar med lokala myndigheter och fungerar gärna som konsulter. Det finns fortfarande stora brister i kännedomen om teckenspråkiga och teckenspråken.

Kontakta regionpersonalen

Du hittar kontaktuppgifterna till förbundets alla regionarbetare via länken här intill. Ta modigt  kontakt, vi hjälper gärna!

I samband med kontaktuppgifterna ser du också regionarbetarnas specifika uppgiftsområden. Servicehandledningen har centrerats särskilt i fråga om tjänster för finlandssvenska döva, invandrare och barnfamiljer.

På regionkartan här intill kan du också se vem av regionarbetarna som finns närmast dig.

 

 

Aktuellt

Regionarbetets övriga tjänster

Föreningshandledning


Föreningshandledningens personal stöder Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar och andra teckenspråkiga kamratgrupper i deras föreningsverksamhet och regionala påverkansarbete. Målet är att ha en stark och livskraftig teckenspråkig verksamhet runt om i Finland

Digihandledning


Olika tjänster i samhället läggs allt mer ut på nätet. Vi vill att teckenspråkiga ska hänga med i utvecklingen. Därför har vi digihandledare som kan ge råd om hur man använder informationsteknik (it).

Suomi.fi på teckenspråk


I Suomi.fi-webbtjänsten hittar du offentliga tjänster och information för olika situationer. Suomi.fi är avsett för medborgare, företag och samfund samt myndigheter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för utvecklingen av Suomi.fi.

Informerande innehåll i Suomi.fi finns också på teckenspråk. Innehållet utvecklas i samarbete med Finlands Dövas Förbund. Innehållet på teckenspråk är markerat med en symbol som har utformats av Finlands Dövas Förbund.

Se också