Dövas tidskrift

Dövas tidskrift är Finlands Dövas Förbunds organisationstidning och teckenspråksgemenskapens språkrör. Tidningen utkommer fyra gånger om året och bjuder sina läsare på allt från fakta till underhållning och intressanta personporträtt om olika människor i dövgemenskapen.

Längd: 1:10
Textning: Svenska, Finska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Dövas tidskrift grundades av två lärare redan 1896. Under årens lopp har redaktörer kommit och gått och innehållet har förändrats, men fortfarande är tidningen dövas egen. En del av den översätts till svenska.

Dövas tidskrift har en upplaga på 1 200 exemplar och är medlem av Tidskrifternas förbund.

Redaktionen tar gärna emot tips för artiklar och reportage! Om du själv vill få en artikel publicerad i tidningen lönar det sig kontakta redaktionssekreteraren i god tid.

Dövas tidskrifts Facebook-grupp

I tidningens Facebook-grupp kan du se vilket tidningsinnehåll som publiceras digitalt, påverka kommande innehåll och delta i diskussionen. Temat är fritt!

Diskussionen i gruppen går på finska och finskt teckenspråk.

Teckenspråkigas liv från pärm till pärm.

Prenumerationspriser 2020


Finland
Årgång 47 euro
Fortlöpande 42 euro
Pensionärer och studerande 27 euro

Norden, Baltikum/Estland och övriga länder
55 euro

Meddela om ändringar


Har du flyttat? Har du bytt e-postadress? Fyll i ändringsformuläret så uppdaterar vi dina uppgifter!

Här kan du också avsluta din prenumeration på tidningen.

Deadline och utgivning


TidningDeadlineUtkommer
Nr 116.1.2023v. 11
Nr 22.5.2023v. 26
Nr 37.8.2023v. 40
Nr 416.10.2023v. 50

Skicka in ditt text- och bildmaterial till redaktionssekreteraren och var noga med att hålla angiven deadline. Adressen är kuurojenlehti@kuurojenliitto.fi eller annika.posti@kuurojenliitto.fi.

Om du vill försäkra dig om att materialet får plats i tidningen lönar det sig att kontakta redaktionssekreteraren redan i god tid före deadline.

Dövas tidskrifts mediekort


På mediekortet anges datum för inlämning av annonser och reklam till tidningen samt priser och kontaktinformation.

Mediekortet är avsett för annonsörer, reklambyråer och andra samarbetspartners.