Ändring av föreningens kontaktuppgifter

Har din förening fått ny ordförande? Har ni bytt sekreterare eller kassör? Kanske medlemsantalet har förändrats? Meddela om ändringarna till Finlands Dövas Förbund med det här formuläret.

Föreningens egen sida i Föreningsrummet

Kom ihåg att alla uppgifter på formulärets första sida blir offentliga i Föreningsrummet. Det lönar sig alltså att utnyttja den här informationskanalen och fylla i så mycket uppgifter som möjligt.

Föreningsinstruktörerna hjälper vid behov

Alla punkter som är märkta med en stjärna är obligatoriska att fylla i. Föreningsinstruktörerna står gärna till tjänst om du behöver hjälp med att fylla i formuläret.

Steg 1 av 8

  • Föreningens uppgifter

    Obs! Den information som ges här kommer att synas offentligt på Föreningsrummets sida.
  • Dra filer hit eller
    Max filstorlek: 25 MB.
    • T.ex. varannan tisdag kl. 18-21.
    • Uppge bara aktiva klubbar. Det är inte lönt att informera om klubbar som inte är verksamma.