Ändring av föreningens kontaktuppgifter

Har din förening fått ny ordförande? Har ni bytt sekreterare eller kassör? Kanske medlemsantalet har förändrats? Meddela om ändringarna till Finlands Dövas Förbund med det här formuläret.

Föreningens årsanmälan med samma blankett

Du kan välja fyller du i endast den obligatoriska informationen (medlemsantal och styrelse) eller också information gällande föreningens kontaktinformation, verksamhet och stadgar.

Föreningsinstruktörerna hjälper vid behov

Fälten märkta med stjärna är obligatoriska. Ifall du har problem med att fylla i blanketten, hjälper föreningsinstruktörerna gärna till.