Nödtolklista

Lista över tolkfirmor som man i nödfall kan tillfråga för att få en tolk när FPA:s tolkförmedling är stängd.
Enligt FPA är det fråga om en nödsituation då liv, hälsa eller egendom är i fara.

Listan är uppdaterad 31.5.2021.

Eltia Oy
(Birkaland)
+358 40 546 4617 (samtal och sms)
www.eltia.fi/yhteystiedot/
Även distanstolkning: ja

Evantia Oy
(Hela Finland)
www.evantia.fi/henkilosto/
Även distanstolkning: ja

G-B Tolk
(Österbotten)
+358 50 5173 740
www.gbtolk.fi
Även distanstolkning: ja

Oiva Oy
(Sydvästra Finland)
+358 50 5341 767
www.oivatulkki.fi/yhteystiedot/
Även distanstolkning: ja

Oy Mokoma Ab
(Nyland, Satakunta, Österbotten)
https://mokoma.fi/paivystavat.php
Även distanstolkning: ja

Sanscom Oy
(Egentliga Tavastland och Birkaland)
www.sanscom.fi
Även distanstolkning: nej

Signaali Oy
(Nyland)
www.signaalioy.com
Även distanstolkning: ja

TulkkausILONA
(Norra Savolax, Norra Karelen, Södra Savolax, Joensuu, Kajanaland)
www.tulkkausilona.fi/yhteystiedot/
Även distanstolkning: ja

Tulkkaus Siluetti
(Jyväskylä, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo med närområden)
www.tulkkaussiluetti.fi/yhteystiedot/
Även distanstolkning: ja

Tulkki-ja kommunikaatiopalvelut Puheenvuoro Oy
(Västra)
puheenvuoro.pro/yhteydenotto/
Även distanstolkning: ja

TulkkausVisio Oy
(Kuopio och Jyväskylä med närområden)
+385 50 505 7488
www.tulkkausvisio.fi
Även distanstolkning: ja

Via
(Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Finland)
www.osuuskuntavia.fi/hatatulkkaus/
Även distanstolkning: ja

Viitoppa
(Birkaland, Tavastehus)
www.viitoppa.fi/hatatulkkaus
Även distanstolkning: ja

Viittoen Oy
(Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten och Norra Finland)
+358 44 368 8868
www.viittoen.fi
Även distanstolkning: ja

Jag vill ha mitt företag med på listan