Faktureringsadresser

Vi önskar i första hand få fakturor i form av e-fakturor. Om du inte kan sända e-fakturor ber vi dig skicka fakturorna som PDF-bilagor per e-post eller i pappersform till vår skanningstjänst.

Vi ber dig notera att skanningstjänsten inte tar emot annat material än fakturor och fakturabilagor. Försäkra dig också om att skanningstjänstens adress är korrekt angiven både på fakturan och på kuvertet.

Vänligen uppge alltid som referens på fakturan namnet på personen som gjort beställningen samt det kostnadsställe som beställaren har uppgett.

FO-nummer

Finlands Dövas Förbund rf
0213564-6

E-fakturor


E-fakturaadress
003702135646

Operatör
Maventa (003721291126)

Förmedlings-id vid sändning från banknätverket
Danske Bank (DABAFIHH)

 

Fakturor per e-post till skanningstjänsten


Fakturan ska ha följande adressuppgifter:

Finlands Dövas Förbund rf
02135646
PB 100
80020 Kollektor Scan

Bifoga fakturan som fil i PDF-format (max. 5 Mt/fil) till adressen: 02135646@scan.netvisor.fi.

Om fakturan innehåller bilagor ska dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.

Skanningstjänst för pappersfakturor


Fakturan och kuvertet ska ha följande adressuppgifter:

Finlands Dövas Förbund rf
02135646
PB 100
80020 Kollektor Scan