Samarbete och ekonomi

Våra finansieringspartner är viktiga för oss, det är de som möjliggör Finlands Dövas Förbunds verksamhet. Vi har också många såväl nationella som internationella samarbetspartner.

Finlands Dövas Förbunds verksamhet omfattar allt från regional intressebevakning till internationellt samarbete.

I regionverksamheten samarbetar vi med kommunsektorn, församlingar och systerorganisationer.

På nationell nivå medverkar förbundet i ett flertal organ med fokus på språklig intressebevakning och funktionsnedsattas mänskliga rättigheter. Bland samarbetspartnerna finns organisationer inom den sociala sektorn, skolor, forskningsinstitut och universitet samt olika ministerer. Vi samarbetar även med riksdagens nätverk för teckenspråken.

Det internationella samarbetet gäller framför allt dövhet och människorättsfrågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Finlands Dövas Förbunds ekonomi

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral Stea är huvudfinansiär för Finlands Dövas Förbunds verksamhet. Förbundet får också stöd genom olika ministerier, det kommunala socialväsendet och tipsmedlen. I samband med olika projekt samarbetar vi med stiftelser och företag. Intäkterna av förbundets egen medelanskaffning går till lägerverksamheten och utvecklingssamarbetet.

Finlands Dövas Förbund är en koncern som inbegriper Fastighets Ab Ljusa huset och KL-Support Ab. Humanistiska yrkeshögskolan Oy Humak är delägarbolag.

Finlands Dövas Förbund äger också Dövas folkhögskola som verkar i samma organisationshus, Ljusa huset i Norra Haga i Helsingfors.

Aktuellt