Kulturproduktionen

Dövförbundets kulturproduktion erbjuder teckenspråkig kultur för alla åldrar, från småbarn till seniorer. Kulturevenemangen har en viktig social funktion i teckenspråksgemenskapen.

Längd: 01:21
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Till de teckenspråkiga kulturevenemangen samlas uppträdande och publik från alla delar av Finland för att njuta av teckenspråkiga uppvisningar och konstverk. Vid sidan av kulturupplevelserna tar man tillfället i akt att diskutera hur teckenspråksgemenskapens kultur utvecklas och förändras. På kulturevenemangen möter också generationerna varandra.

Återkommande kulturevenemang

I samarbete med lokala dövföreningar och andra samarbetspartners ordnar Finlands Dövas Förbunds kulturproduktion varje år något stort teckenspråkigt kulturevenemang. Vartannat år arrangeras dövas riksomfattande kulturdagar och vartannat år kulturevenemanget för döva seniorer. Också en teckenspråkig filmfestival ordnas vartannat år.

Tillgängligt på teckenspråk

Vi samarbetar dessutom med andra kulturorganisationer för att göra olika kultur-och konstevenemang tillgängliga för teckenspråkiga. Ta kontakt med vår kulturproducent!

Finlands Dövas Förbunds kulturevenemang

Dövas riksomfattande kulturdagar


Finlands största teckenspråkiga kulturevenemang, dövas riksomfattande kulturdagar, intar Joensuu 5-7.6.2020.

Årets evenemang är det 31 i ordningen och arrangeras av förbundets kulturproduktion i samarbete med dövföreningen i Norra Karelen, Pohjois-Karjalan kuurot ry.

Kulturevenemanget för döva seniorer


Kulturevenemanget för döva seniorer har under årens lopp blivit ett viktigt riksomfattande evenemang som sammanför äldre döva från hela landet

Evenemanget är en social tillställning där man både får njuta av olika scenuppvisningar och själv uppträda.

Det bjuds också alltid på en utställning av konst- och hobbyarbeten och trevligt kringprogram.

 

Teckenspråkig filmfestival


Till filmentusiasternas stora fröjd tar den teckenspråkiga filmfestivalen in teckenspråkiga produktioner från olika delar av världen. Festivalen är det teckenspråkiga uttryckets högtidsstund och en kulturfest som öppnar dörren till dövvärlden också för hörande.

Till festivalen anmäls både teckenspråkiga amatörfilmares skapelser och utländska teckenspråkiga filmer. Publiken röstar fram festivalens bästa inhemska film.

Alla filmer textas på finska.

Andra teckenspråkiga kulturevenemang

Följ oss på sociala medier

Eilen vietettiin viittomakielen päivää, tänään chillataan ja huomenna on ystävänpäivä! Viittomakielen päivää ja ystävänpäivää juhlitaan huomenna suoralla lähetyksellä Oodista!…

Andra teckenspråkiga kulturaktörer

Ursa Minor


Ursa Minor är en nykomling, grundad 2015, på det finländska teaterfältet. Ursa Minor är en fri teatergrupp och ett andelslag för scenkonst som vill göra scenkonsten tillgänglig och inklusiv.

Utöver teaterverksamheten ordnar Ursa Minor kurser, verkstäder, teaterutbildning och evenemang och samarbetar med andra konstinstitutioner, kulturorganisationer, företag, fria konstgrupper och aktörer inom tredje sektorn. Vi sysselsätter konstnärer och kulturproffs genom att skapa olika metoder och sätt att öka diversiteten på konstens område.

Teatteri Totti


Teatteri Totti är den enda teatern i Finland med regelbundna produktioner på finskt teckenspråk. Teatern har föreställningar för olika åldersgrupper, såväl för barn som för vuxna och seniorer. Också andra än teckenspråkiga är hjärtligt välkomna – de flesta av föreställningarna tolkas till tal.

Teatteri Tottis pjäser har influerats av bekanta kulturdrag, språkkultur och nya utmaningar. Det är viktigt för teatern att i allt större utsträckning producera teckenspråkiga teaterstjänster och teaterverksamhet också utanför huvudstadsregionen. Teatteri Tottis förställningar har också redan många gånger beställts till olika delar av landet. Via teatern kan man beställa olika verkstäder och teaterklubbar. Ibland ordnas också kurser. Teatteri Totti har även deltagit i kulturutbyte och undervisat i teater utomlands. Teaterfostran är en mycket viktig del av verksamheten.