Medlemsföreningar

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF:S
MEDLEMSFÖRENINGAR 2023
GRUNDADMEDLEMSANTAL
BORGÅ NEJDENS DÖVA - PORVOON SEUDUN KUUROT RY
1198235
ESPOON VIITTOMAKIELISET RY
Facebook
11974105
ETELÄ-KARJALAN KUUROT RY
Facebook
1190854
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF
Webbsida
Facebook
12002153
HELSINGIN KUUROJEN YHDISTYS - HELSINGFORS DÖVAS FÖRENING RY
Facebook
11895363
KANTA-HÄMEEN VIITTOMAKIELISET RY
Facebook
1192451
ITÄ-SAVON KUUROT RY1194530
PIETARSAAREN SEUDUN KUUROT RY - JAKOBSTADS NEJDENS DÖVA RF1192324
JYVÄSKYLÄN KUUROJEN YHDISTYS RY
Facebook
11907101
JÄMSÄNJOKILAAKSON KUUROT RY
Facebook
1198135
KESKI-UUDENMAAN KUUROT RY
Facebook
1194135
KOKKOLANSEUDUN VIITTOMAKIELISET RY1192925
KOTKAN KUUROJEN YHDISTYS RY
Facebook
1190731
KOUVOLAN KUUROT RY
Facebook
1194927
KUOPION KUUROJENYHDISTYS RY
Facebook
1190956
KUUROJEN VANHEMPIEN KUULEVIEN LASTEN YHDISTYS RY
Webbsida
1199691
LAHDEN KUUROJEN YHDISTYS RY
Facebook
1193069
MIKKELIN KUUROJENYHDISTYS RY
Facebook
1193736
OULUN VIITTOMAKIELISET RY
Facebook
1193296
POHJOIS-KARJALAN KUUROT RY
Facebook
1194238
PORIN KUUROJENYHDISTYS RY
Facebook
1192458
RAISION SEUDUN VIITTOMAKIELISET RY
Webbsida
Facebook
1200571
RAUMAN SEUDUN KUUROT RY1194130
RIIHIMÄEN KUUROT RY
Facebook
1194920
ROVANIEMEN VIITTOMAKIELISET RY1194920
SEINÄJOEN SEUDUN KUUROT RY
Facebook
1192956
TAMMERSIGN RY
Facebook
1200966
TAMPEREEN VIITTOMAKIELISET RY
Facebook
11898103
TURUN KUUROJEN YHDISTYS RY - ÅBO DÖVAS FÖRENING RF
Webbsida
Facebook
11886276
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN KUUROT RY1194928
VAASAN KUUROJEN YHDISTYS RY - VASA DÖVAS FÖRENING RF
Facebook
1189755
VANTAAN KUUROT - VANDA DÖVA RY
Facebook
11979118
VIITO! RY
Webbsida
Facebook
1200551
VIITTOVAT PERHEET RY
Facebook
1200427
WOIKKIKSEN VIITTOMAKIELISET RY
Facebook
1200418
SUOMEN KUUROJEN URHEILULIITTO RY
Webbsida
Facebook
11920934
FÖRENINGAR TOTALT36MEDLEMMAR3436