Kontaktuppgifter

Av oss kan föreningarna få råd och stöd

""

Asta Tikkanen

Regionarbetare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 5488 165
""

Iina Uhlenius

Organisationssamordnare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5256
Ansvarsområde Föreningsprogrammet

Ändring av föreningens kontaktuppgifter


Har din förening fått ny ordförande? Har ni bytt sekreterare eller kassör? Kanske medlemsantalet har förändrats? Meddela om ändringarna till Finlands Dövas Förbund.