Välkommen till Föreningsrummet!

Föreningshandledningens distanstjänst

Distanstjänsten har jourtider då man kan ta kontakt genom videosamtal.

Tips: Föreningen kan ordna sitt styrelsemöte under jourtid. Då går det att få kontakt genast om det snabbt behövs svar gällande t.ex. en ändring av föreningsstadgarna.

Jourtiderna är:

Onsdagar kl. 17:30-19:30

15.4. Asta

27.5. Annukka

Nyheter till föreningarna