Välkommen till Föreningsrummet!

Föreningskiosken

I föreningskiosken har vi jourtider då man kan ta kontakt genom videosamtal.

Tips: Föreningen kan ordna sitt styrelsemöte under jourtid. Då går det att få kontakt genast om det snabbt behövs svar gällande t.ex. en ändring av föreningsstadgarna.

Jourtiderna är:

Onsdagar kl. 17:30-19:30

29.1. Annukka

19.2. Asta

11.3. Annukka

15.4. Asta

27.5. Annukka

Nyheter till föreningarna