Välkommen till Föreningsrummet!

Föreningshandledningens distanstjänst

Distanstjänsten har jourtider då man kan ta kontakt genom videosamtal.

Tips: Föreningen kan ordna sitt styrelsemöte under jourtid. Då går det att få kontakt genast om det snabbt behövs svar gällande t.ex. en ändring av föreningsstadgarna.

Jourtiderna är:

Onsdagar kl. 17:30-19:30

27.5. Iina

Jourerna fortsätter på hösten, närmare information om tiderna kommer senare.

Nyheter till föreningarna