Styrelsen

Längd: 00:51
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar. Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.

Ärenden som ska behandlas på styrelsens möte måste skickas till styrelsens sekreterare Elina Pokki senast två veckor före mötet, per e-post eller som brev.

Den nya styrelsen 2021-2022. På bilden saknas Merja Jestilä och de nya medlemmarna Heidi Joffel, Leila Kankkonen och Milla Pitkänen.

Styrelsens medlemmar 2021-2022

Jaana Aaltonen, ordförandejaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Taina Heleniustaina.helenius@kl-hallitus.fi
Merja Leppänenmerja.leppanen@kl-hallitus.fi
Heidi Joffelheidi.joffel@kl-hallitus.fi
Leila Kankkonenleila.kankkonen@kl-hallitus.fi
Terhi Lappinenterhi.lappinen@kl-hallitus.fi
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Milla Pitkänenmilla.pitkanen@kl-hallitus.fi
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540
Mari Virtanenmari.virtanen@kl-hallitus.fi

Aktuellt