Styrelsen

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar. Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.

Ärenden som ska behandlas på styrelsens möte måste skickas till styrelsens sekreterare Elina Pokki senast två veckor före mötet, per e-post eller som brev.

Styrelsens medlemmar 2019-2020

Jaana Aaltonen, ordförandejaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Jari Malkamäki,
vice ordförande
jari.malkamaki@kl-hallitus.fi+358505504796
Cecilia Hanhikoskicecilia.hanhikoski@kl-hallitus.fi+358404118824
Taina Heleniustaina.helenius@kl-hallitus.fi
Jarkko Helminenjarkko.helminen@kl-hallitus.fi+358405447810
Merja Jestilämerja.jestila@kl-hallitus.fi
Rami Kiiskinenrami.kiiskinen@kl-hallitus.fi
Joonas Lehtimäkijoonas.lehtimaki@kl-hallitus.fi+358505855736
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540

Aktuellt