Styrelsen

Längd: 00:51
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar. Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.

Ärenden som ska behandlas på styrelsens möte måste skickas till styrelsens sekreterare Elina Pokki senast två veckor före mötet, per e-post eller som brev.

Finlands Dövas Förbunds styrelse 2020-21. Från höger: ordförande Jaana Aaltonen, Jari Malkamäki, Merja Jestilä, Mari Virtanen, Bror-Erik Majors, Ronja Tammisara och Taina Helenius. På bilden saknas Cecilia Hanhikoski, Joonas Lehtimäki och Terhi Lappinen.

Styrelsens medlemmar 2020-2021

Jaana Aaltonen, ordförandejaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Jari Malkamäki,
vice ordförande
jari.malkamaki@kl-hallitus.fi+358505504796
Cecilia Hanhikoskicecilia.hanhikoski@kl-hallitus.fi+358404118824
Taina Heleniustaina.helenius@kl-hallitus.fi
Joonas Lehtimäkijoonas.lehtimaki@kl-hallitus.fi
Merja Jestilämerja.jestila@kl-hallitus.fi
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540
Terhi Lappinenterhi.lappinen@kl-hallitus.fi
Mari Virtanenmari.virtanen@kl-hallitus.fi

Aktuellt