Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Kuurojen Liiton toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Toisaalta hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Hallituksen kokoukseen tarkoitetut asiat tulee toimittaa hallituksen sihteerille Elina Pokille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tai kirjeitse.

Hallituksen jäsenet 2019-2020

Jaana Aaltonen, puheenjohtajajaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Jari Malkamäki, varapuheenjohtajajari.malkamaki@kl-hallitus.fi+358505504796
Cecilia Hanhikoskicecilia.hanhikoski@kl-hallitus.fi+358404118824
Taina Heleniustaina.helenius@kl-hallitus.fi
Jarkko Helminenjarkko.helminen@kl-hallitus.fi+358405447810
Merja Jestilämerja.jestila@kl-hallitus.fi
Rami Kiiskinenrami.kiiskinen@kl-hallitus.fi
Joonas Lehtimäkijoonas.lehtimaki@kl-hallitus.fi+358505855736
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540

Ajankohtaista