Hallitus

Videon kesto: 00:51
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli, Suomenruotsalainen viittomakieli

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Kuurojen Liiton toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Toisaalta hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Hallituksen kokoukseen tarkoitetut asiat tulee toimittaa hallituksen sihteerille Elina Pokille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tai kirjeitse.

Ryhmä ihmisiä Valkean talon portailla.
Kuurojen Liiton hallitus 2022-23. Vasemmalta oikealle: Mari Virtanen, Heidi Joffel, Leila Kankkonen, Ronja Tammisara, Liisa Särkijärvi, Milla Pitkänen, Bror-Erik Majors, Terhi Lappinen, Jaana Aaltonen ja Tomi Peura.

Hallituksen jäsenet 2022-2023

Jaana Aaltonen, puheenjohtajajaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540
Heidi Joffelheidi.joffel@kl-hallitus.fi
Leila Kankkonenleila.kankkonen@kl-hallitus.fi
Terhi Lappinenterhi.lappinen@kl-hallitus.fi
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Milla Pitkänenmilla.pitkanen@kl-hallitus.fi
Mari Virtanenmari.virtanen@kl-hallitus.fi
Liisa Särkijärviliisa.sarkijarvi@kl-hallitus.fi
Tomi Peuratomi.peura@kl-hallitus.fi

Ajankohtaista