Hallitus

Videon kesto: 00:51
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli, Suomenruotsalainen viittomakieli

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Kuurojen Liiton toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Toisaalta hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Hallituksen kokoukseen tarkoitetut asiat tulee toimittaa hallituksen sihteerille Elina Pokille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tai kirjeitse.

""
Kuurojen Liiton hallitus 2023-24. Vasemmalta oikealle: Tomi Peura, Mari Virtanen, Heidi Joffel, Jaana Aaltonen, Ronja Tammisara, Liisa Särkijärvi ja Olli Katainen. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Leila Kankkonen, Milla Pitkänen ja Bror-Erik Majors.

Hallituksen jäsenet 2023-2024

Jaana Aaltonen, puheenjohtajajaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540
Heidi Joffelheidi.joffel@kl-hallitus.fi
Leila Kankkonenleila.kankkonen@kl-hallitus.fi
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Milla Pitkänenmilla.pitkanen@kl-hallitus.fi
Mari Virtanenmari.virtanen@kl-hallitus.fi
Liisa Särkijärviliisa.sarkijarvi@kl-hallitus.fi
Tomi Peuratomi.peura@kl-hallitus.fi
Olli Katainenolli.katainen@kl-hallitus.fi

Ajankohtaista