Hallitus

Videon kesto: 00:51
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli, Suomenruotsalainen viittomakieli

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Kuurojen Liiton toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Toisaalta hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Hallituksen kokoukseen tarkoitetut asiat tulee toimittaa hallituksen sihteerille Elina Pokille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tai kirjeitse.

Kuurojen Liiton hallitus 2020-21. Vasemmalta oikealle: puheenjohtaja Jaana Aaltonen, Jari Malkamäki, Merja Jestilä, Mari Virtanen, Bror-Erik Majors, Ronja Tammisara ja Taina Helenius. Kuvasta puuttuvat Cecilia Hanhikoski, Joonas Lehtimäki ja Terhi Lappinen.

Hallituksen jäsenet 2020-2021

Jaana Aaltonen, puheenjohtajajaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Jari Malkamäki, varapuheenjohtajajari.malkamaki@kl-hallitus.fi+358505504796
Cecilia Hanhikoskicecilia.hanhikoski@kl-hallitus.fi+358404118824
Taina Heleniustaina.helenius@kl-hallitus.fi
Joonas Lehtimäkijoonas.lehtimaki@kl-hallitus.fi
Merja Jestilämerja.jestila@kl-hallitus.fi
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540
Terhi Lappinenterhi.lappinen@kl-hallitus.fi
Mari Virtanenmari.virtanen@kl-hallitus.fi

Ajankohtaista