Hallitus

Videon kesto: 00:51
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli, Suomenruotsalainen viittomakieli

Liiton asioita hoitaa hallitus. Hallituksen tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Kuurojen Liiton toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan. Toisaalta hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Hallituksen kokoukseen tarkoitetut asiat tulee toimittaa hallituksen sihteerille Elina Pokille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostilla tai kirjeitse.

Uusi hallitus 2021-2022. Kuvasta puuttuvat uudet jäsenet Heidi Joffel, Leila Kankkonen ja Milla Pitkänen sekä Merja Leppänen.

Hallituksen jäsenet 2021-2022

Jaana Aaltonen, puheenjohtajajaana.aaltonen@kl-hallitus.fi+358504355587
Taina Heleniustaina.helenius@kl-hallitus.fi
Merja Leppänenmerja.leppanen@kl-hallitus.fi
Heidi Joffelheidi.joffel@kl-hallitus.fi
Leila Kankkonenleila.kankkonen@kl-hallitus.fi
Terhi Lappinenterhi.lappinen@kl-hallitus.fi
Bror-Erik Majorsbror-erik.majors@kl-hallitus.fi
Milla Pitkänenmilla.pitkanen@kl-hallitus.fi
Ronja Tammisararonja.tammisara@kl-hallitus.fi+358469516540
Mari Virtanenmari.virtanen@kl-hallitus.fi

Ajankohtaista