Tietoa tulkkauksesta

Tulkkauspalvelun kautta kuurot, huonokuuloiset ja sisäkorvaistutteen käyttäjät pystyvät osallistumaan yhteiskuntaan kuten ketkä tahansa muutkin. Suomessa viittomakielen tulkkauspalvelun järjestää Kela. Kuurojen Liitto tukee, neuvoo ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä tulkkauspalveluihin liittyen.

Kesto: 02:11
Tekstitys: Suomi, Ruotsi
Kieli: Suomalainen viittomakieli, Suomenruotsalainen viittomakieli

Tulkkauspalvelu on oikeutesi

Jokaisella kuurolla, huonokuuloisella, kuuroutuneella, kuurosokealla ja puhevammaisella on oikeus tulkkauspalveluun. Oikeus tulkin käyttöön on kaikenikäisillä vauvasta vaariin. Tulkkia saa käyttää maksutta kaikkialla, missä tarvitsee: lääkärissä, harrastuksissa, töissä, perhejuhlissa, ulkomaanmatkoilla, opiskelussa, seminaareissa ja muissa elämän tilanteissa. Tulkkauspalvelun järjestää ja maksaa Kela. Toisinaan vastuussa on viranomainen jonkin muun lain perusteella.

Jotta voit käyttää tulkkia, täytyy sinun hakea Kelasta tulkkauspalvelua. Jos tarvitset tukea hakemuksen tekemisessä, ota yhteyttä oman alueesi Kuurojen Liiton aluetyöntekijään.

Kun sinulle on myönnetty tulkkauspalvelupäätös, voit tilata tulkin Kelan välityskeskuksen kautta.

Opiskelutulkkaus mahdollistaa tasavertaisen opiskelun

Kun haet peruskoulun jälkeisiin opintoihin, opiskelutulkkauksen maksaa myös Kela.

Vaikka sinulla olisi jo tulkkauspalvelupäätös Kelasta, sinun pitää hakea lisäksi opiskelutulkkausta. Tukea saat oman alueesi Kuurojen Liiton aluetyöntekijältä.

Kun opiskelutulkkauspäätös on myönnetty, voit tilata opiskelutulkin Kelan välityskeskuksen kautta.

Tarjoamme ohjeistusta oppilaitoksille

Kun pääsykokeisiin tulee viittomakielinen henkilö tulkin kanssa, tilanne voi olla kaikille uusi. Tulkki ei estä pääsykokeisiin osallistumista tai opiskelua, vaan mahdollistaa sen. Kuurojen Liitosta saa tarvittaessa tukea ja neuvoja.

Tutustuthan myös sivuumme Opiskelijoille ja oppilaitoksille.

Viranomaisella saattaa olla velvollisuus järjestää tulkkaus


Kela on tulkkauspalvelulain (133/2010) mukaan toissijaisesti vastuussa tulkkauksen järjestämisestä. Lainsäädäntö määrittää myös muita vastuutahoja tulkkaukselle, mm. asiakas- ja potilaslain perusteella tai oikeudenkäynteihin. Esimerkiksi sairaalahoidossa olevan tulisi siis saada tulkkausta sairaalan järjestämänä.

Kun kyseessä on kuuro maahanmuuttaja, pakolainen tai turvapaikanhakija, tulkkauspalvelun järjestäminen tulee miettiä tarkoin. Ota yhteyttä Kuurojen Liittoon, mikäli kaipaat neuvoja. Kelan tulkkauspalvelu tarjotaan vain niille, jotka jo hallitsevat suomalaista tai suomenruotsalaista viittomakieltä ja joilla on kotipaikka Suomessa.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä eli TTYR


TTYR:n tehtävänä on kerätä tietoa tulkkauspalvelusta ja siihen liittyvistä asioista ja tiedottaa niistä mahdollisimman laajasti. Tavoitteena on kehittää tulkkauspalvelualaa ja luoda alalle hyviä yhteisiä käytäntöjä ja suosituksia. Ryhmässä on edustajat asiakasjärjestöistä, tulkkien ammattijärjestöistä, palveluntuottajista ja tulkkikoulutuksesta. Kuurojen Liitto on mukana vaikuttamassa.

TTYR:n kokousten muistiot ja muut vaikuttamistoimenpiteet löytyvät mm. Facebookista.

Hätätilanteessa voit tilata tulkin suoraan tulkkifirmasta


Kuurojen Liitto pitää yllä listaa tulkkifirmoista, joista voi kysyä hätätilanteisiin tulkkia, kun Kelan tulkkivälitys on kiinni. Hätätilanne on Kelan mukaan sellainen, jossa henki, terveys tai omaisuus on uhattuna.

Myös jokaisella tulkkauspalvelua tuottavalla yrityksellä on kotisivut, joista löytyvät yhteystiedot ja tieto siitä, tekevätkö tämän yrityksen tulkit hätätilanteiden tulkkausta.