Työnantajille

Kuurot työskentelevät tänä päivänä monilla eri aloilla. Joskus on tarpeellista tehdä kohtuullisia mukautuksia toimintaan, mutta useimmiten kuuro työntekijä on vain yksi muista. Mikäli työelämätulkkausta tarvitaan, on se työnantajille maksutonta.

Kuuro työkaverina

Ammattitaito ei ole kuulosta kiinni, ja kuuro työntekijänä on usein vain yksi muiden joukossa. Alkuun saattaa kommunikaatio mietityttää, mutta kuuro on tottunut kommunikoimaan kuulevien kanssa. Digiaikana viestit kulkevat hyvin sähköpostissa, WhatsAppissa tai somessa, tarvittaessa asian voi kirjoittaa myös lapulle tai kännyllä. Osa kuuroista osaa myös lukea huulilta. Monessa työyhteisössä on innostuttu oppimaan muutama avainviittoma, jolloin työrutiinit sujuvat entistä näppärämmin.

Mikäli tulkkausta jossain tilanteissa tarvitaan, kuten esimerkiksi työpaikan kokouksissa, on työelämätulkkaus työnantajalle maksutonta. Tulkeilla on vaitiolovelvollisuus.

Mitä tarkoittaa kohtuullinen mukautus?

Jotta vammaisen henkilön yhdenvertainen kohtelu toteutuisi, tulee viranomaisen tai työnantajan tarvittaessa tehdä kohtuullisia mukautuksia. Kohtuulliset mukautukset ovat käytännössä järjestelyitä, jotka tukevat ja mahdollistavat työnteon. Kuuron työtyöntekijän kohdalla tämä tarkoittaisi esimerkiksi visuaalista hälytintä työtehtävissä, joissa erilaiset merkkiäänet ovat olennaisia. Suurimmassa osassa työtehtäviä erityisjärjestelyille ei ole tarvetta.

Missä ammateissa kuuroja toimii?

Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten monet kuurot kouluttautuivat käsityöammatteihin, mutta tänä päivänä kuuroja työskentelee kaikilla mahdollisilla aloilla. Peruskoulun jälkeen opinnot jatkuvat ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ja opinnoissa käytetään tarpeen mukaan kirjoitus- tai viittomakielen tulkkia.

Kuurot kohtaavat valitettavasti edelleen ennakkoluuloja työelämässä, ja kuurojen työttömyysaste on valtaväestöä korkeampi. Onkin aika muuttaa näitä asenteita: tehdään se yhdessä!

Työllisyyskoordinaattori tukee kuurojen työnsaantia


Mietityttääkö kuuron palkkaaminen ja tarvitset lisätietoja? Työllisyyskoordinaattorimme neuvovat mielellään käytännön asioissa ja muissa kysymyksissä – ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteistyötä tehdään myös työvoimaviranomaisten kanssa kuurojen työelämätilanteen ja heidän työllistymisensä parantamiseksi. Yhdessä liiton viestinnän kanssa tuotetaan erilaisia materiaaleja, kuten esitteitä ja videoita ennakkoluulojen poistamiseksi.

Kesto: 1:08

Ammattitaito ei ole kuulosta kiinni!


Muutetaan asenteita yhdessä.

Viittomakielisen kirjaston ohjelmia