Työnantajille ja -hakijoille

Kuurot työskentelevät tänä päivänä monilla eri aloilla. Joskus on tarpeellista tehdä kohtuullisia mukautuksia toimintaan, mutta useimmiten kuuro työntekijä on vain yksi muista. Mikäli työelämätulkkausta tarvitaan, on se työnantajille maksutonta.

Kuuro työkaverina

Ammattitaito ei ole kuulosta kiinni, ja kuuro työntekijänä on usein vain yksi muiden joukossa. Alkuun saattaa kommunikaatio mietityttää, mutta kuuro on tottunut kommunikoimaan kuulevien kanssa. Digiaikana viestit kulkevat hyvin sähköpostissa, WhatsAppissa tai somessa, tarvittaessa asian voi kirjoittaa myös lapulle tai kännyllä. Osa kuuroista osaa myös lukea huulilta. Monessa työyhteisössä on innostuttu oppimaan muutama avainviittoma, jolloin työrutiinit sujuvat entistä näppärämmin.

Mikäli tulkkausta jossain tilanteissa tarvitaan, kuten esimerkiksi työpaikan kokouksissa, on työelämätulkkaus työnantajalle maksutonta. Tulkeilla on vaitiolovelvollisuus.

Mitä tarkoittaa kohtuullinen mukautus?

Jotta vammaisen henkilön yhdenvertainen kohtelu toteutuisi, tulee viranomaisen tai työnantajan tarvittaessa tehdä kohtuullisia mukautuksia. Kohtuulliset mukautukset ovat käytännössä järjestelyitä, jotka tukevat ja mahdollistavat työnteon. Kuuron työtyöntekijän kohdalla tämä tarkoittaisi esimerkiksi visuaalista hälytintä työtehtävissä, joissa erilaiset merkkiäänet ovat olennaisia. Suurimmassa osassa työtehtäviä erityisjärjestelyille ei ole tarvetta.

Missä ammateissa kuuroja toimii?

Kuuroja työskentelee kaikilla mahdollisilla aloilla. Peruskoulun jälkeen opinnot jatkuvat ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, ja opinnoissa käytetään tarpeen mukaan kirjoitus- tai viittomakielen tulkkia.

Kuurot kohtaavat valitettavasti edelleen ennakkoluuloja työelämässä, ja kuurojen työttömyysaste on valtaväestöä korkeampi. Onkin aika muuttaa näitä asenteita: tehdään se yhdessä!

Ajankohtaista

Tietoa viittomakielisille maahanmuuttajille

Kesto: 04:39

Tekstitys: Suomi

Kieli: Suomalainen viittomakieli

Osa 1: Opiskelu


Kuurojen Liiton tuottamassa kolmiosaisessa sarjassa esitellään kuurojen maahanmuuttajien opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia sekä kuullaan heidän kokemuksiaan. Ensimmäisessä osassa kerrotaan Kuurojen kansanopistosta, jossa järjestetään maahanmuuttajakoulutusta kuuroille.

Kesto: 03:57

Tekstitys: Suomi

Kieli: Suomalainen viittomakieli

Osa 2: TE-toimisto


Toisessa osassa kerrotaan TE-toimistosta jonka tehtävänä on tukea työttömiä ihmisiä työnhaussa, kouluttautumisessa sekä työttömyystukeen liittyvissä asioissa. Mitä tarkoittavat työkokeilu ja palkkatuki? Katso ohjelma, niin saat tietää!

Kesto: 05:30

Tekstitys: Suomi

Kieli: Suomalainen viittomakieli

Osa 3: Autokorjaamo


Kolmannessa osassa aiheena ovat kuurojen maahanmuuttajien työurakertomukset. Tutustumme kuuroon autonkorjaajaan ja kuulemme, mitä mieltä hänen esimiehensä on kuuron työntekijän palkkaamisesta.

Työllisyyskoordinaattori tukee kuurojen työnsaantia


Mietityttääkö kuuron palkkaaminen ja tarvitset lisätietoja? Työllisyyskoordinaattorimme neuvovat mielellään käytännön asioissa ja muissa kysymyksissä – ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteistyötä tehdään myös työvoimaviranomaisten kanssa kuurojen työelämätilanteen ja heidän työllistymisensä parantamiseksi. Yhdessä liiton viestinnän kanssa tuotetaan erilaisia materiaaleja, kuten esitteitä ja videoita ennakkoluulojen poistamiseksi.

Työllisyyskoordinaattorien työnkuva


Työllisyyskoordinaattorit antavat yleisen tason neuvontaa työnhaun syrjintäepäilyihin liittyvissä asioissa. Tarjolla on myös henkilökohtaista neuvontaa.

Tiedotamme yrityksiä ja kuuroja henkilöitä työnhakuasioissa, esimerkiksi työelämätulkkauksen järjestämisessä. On tärkeää, että kuurot työnhakijat saavat tietoa omista oikeuksistaan ja osaavat näin jo työtä hakiessaan kertoa tarvittavista asioista työnantajalle.

Teemme myös tiedottamis- ja vaikuttamistyötä kuurojen oikeuksista valtakunnallisesti. Toimimme yhteistyössä eri vammaisjärjestöjen kanssa. Työllisyyskoordinaattorin voi kutsua työpaikkakäynnille selvittämään kohtuullisten mukautusten toteuttamista ja turvallisuusasioita.

Neuvomme mielellämme yrityksiä kuurojen palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toivottavasti otatte rohkeasti yhteyttä!

Kesto: 1:08

Ammattitaito ei ole kuulosta kiinni!


Muutetaan asenteita yhdessä.

Viittomakielisen kirjaston ohjelmia