Usein kysyttyä lahjoittamisesta

Toimintamme perusrahoitus saadaan STEA-avustuksista (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä tai yhteisöiltä saatujen lahjoitusten merkitys on koko ajan kasvava. Lahjoitusten avulla olemme toteuttaneet monia viittomakielisille kohdennettuja toimintoja ja palveluja, joita ei ole muuten saatavilla.

Onko Kuurojen Liitolla viranomaisten myöntämä keräyslupa?

Kyllä on. Kuurojen Liitolla on kaksi erillistä keräyslupaa, sillä lupakäytäntö on erilainen Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Rahankeräys on Suomessa säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa, jossa olennaista on rahan vastikkeeton kerääminen yleishyödylliseen toimintaan. Rahankeräysluvan Manner-Suomessa myöntää Poliisihallitus. Laillisissa keräyksissä tulee aina esittää tiedot keräysluvasta, keräysajasta ja toimeenpanoalueesta. Luvan päätyttyä tulee keräystoiminnasta tehdä lupaviranomaiselle tilitys, jossa selvitetään, paljonko varoja on kerätty ja mihin keräystuottoja on käytetty.

Kuurojen Liitto ry:n keräyslupa Manner-Suomeen vuosille 2017‒2021
Poliisihallitus, Arpajaishallinto RA/2017/264 (myönnetty 9.3.2017).
Keräysaika 9.3.2017‒31.12.2021. Toimeenpanoalue Manner-Suomi.

Kuurojen Liitto ry:n keräyslupa Ahvenanmaalle vuonna 2022
Ålands landskapsregering ÅLR 2021/10482 (myönnetty 15.12.2021).
Keräysaika 1.1.‒31.12.2022. Toimeenpanoalue Ahvenanmaa.

Kuurojen Liitto haluaa edistää varainhankinnan hyviä käytäntöjä ja kuuluu Vastuullinen lahjoittaminen -yhdistykseen (Vala ry). Vala ry:n tavoitteena on kehittää vastuullista lahjoituskulttuuria Suomessa.

Voinko luottaa, että apu menee perille?

Verkkopalvelun kautta tehty lahjoitus kirjautuu Kuurojen Liiton keräystuottoihin, lahjoitushetkellä voimassa olevaan kampanjaan.

Annetusta lahjoituksesta suurin osa menee suoraan tuettavaan toimintaan. On tärkeää kuitenkin tiedostaa, että varainhankinnasta syntyy aina kustannuksia. Siten lahjoitettu summa ei voi mennä aivan täysimääräisenä suoraan halutun toiminnan tukemiseen. Hyvä hallinto ja toimintatapojen avoimuus varmistavat, että Kuurojen Liitolle lahjoitetut varat käytetään tehokkaasti ja lahjoittajien toivomalla tavalla.

Vuonna 2019 saimme lahjoituksia yhteensä 746,180,- euroa.

Tarkemmin keräystuotoista ja niiden käytöstä voi lukea Kuurojen Liiton vuosikertomuksista.

Kerääkö Kuurojen Liitto rahaa kaduilla?

Kuurojen Liittoon tulee toisinaan yhteydenottoja kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla tapahtuvasta rahankeräyksestä. Kerääjät esittelevät itsensä lapuilla kuuroiksi ja kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Joskus näitä kerääjiä ilmestyy myös kotiovelle. Kuurojen Liitto korostaa, että tämä rahankeruu ei ole Kuurojen Liiton toimintaa.

Kuurouteen vetoava kaupustelu ja kerjääminen ovat ilmiönä valitettavan yleistä jo usean vuoden ajalta. Toisinaan tapausten yhteydessä on havaittu viitteitä ulkomailta organisoidusta toiminnasta; usein asianomaiset eivät edes olleet kuuroja. Kuurojen Liitto näkee vaarana, että tämänkaltainen rahankeräys sekoitetaan liiton viralliseen varainhankintaan.

Jos kerääjällä ei ole virallista keräyslupaa voi asiasta ilmoittaa poliisille.

Mihin lahjoitusvarat käytetään?

Kuurojen Liiton lahjoituspyynnöissä esitellään sekä kotimaista että kansainvälistä toimintaa. Kaikissa esitellyissä kohteissa on lisärahoituksen tarvetta. Suosituimpia lahjoituskohteita ovat viittomakieliset lasten kesäleirit ja vertaistoiminta.

Miten saan muutettua tietojani tai poistettua tiedot Kuurojen Liiton lahjoittajarekisteristä?

Muutokset Kuurojen Liiton lahjoittajarekisteriin tehdään ottamalla yhteyttä lahjoittajapalveluun:

sähköpostilla: varainhankinta@kuurojenliitto.fi
puhelimitse:    044 525 0110 tai 050 412 4190

Muutoksista voi ilmoittaa myös verkkosivujen muutoslomakkeella.