Usein kysyttyä lahjoittamisesta

Toimintamme perusrahoitus saadaan STEA-avustuksista (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus). Yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä tai yhteisöiltä saatujen lahjoitusten merkitys on koko ajan kasvava. Lahjoitusten avulla olemme toteuttaneet monia viittomakielisille kohdennettuja toimintoja ja palveluja, joita ei ole muuten saatavilla.

Onko Kuurojen Liitolla viranomaisten myöntämä keräyslupa?

Kyllä on. Kuurojen Liitolla on kaksi erillistä keräyslupaa, sillä lupakäytäntö on erilainen Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Rahankeräys on Suomessa säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa, jossa olennaista on rahan vastikkeeton kerääminen yleishyödylliseen toimintaan. Rahankeräysluvan Manner-Suomessa myöntää Poliisihallitus. Laillisissa keräyksissä tulee aina esittää tiedot rahankeräyksen järjestäjästä yhteystietoineen, rahankeräysluvassa määrätty rahankeräysvarojen käyttötarkoitus, sekä lupanumero. Keräystoiminnasta tehdään vuosittain lupaviranomaiselle tilitys, jossa selvitetään, paljonko varoja on kerätty ja mihin keräystuottoja on käytetty.

Kuurojen Liitto haluaa edistää varainhankinnan hyviä käytäntöjä ja kuuluu Vastuullinen lahjoittaminen -yhdistykseen (Vala ry). Vala ry:n tavoitteena on kehittää vastuullista lahjoituskulttuuria Suomessa.

Keräyslupa Manner-Suomessa

Poliisihallitus, Arpajaishallinto RA/2022/197 (myönnetty 11.2.2022).
Keräyslupa on voimassa toistaiseksi. Toimeenpanoalue Manner-Suomi.

Keräysvaroilla tuetaan toimintaa, jolla pyritään parantamaan kaiken ikäisten viittomakielisten yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien toteutumista. Tätä tehdään viittomakielisen palveluneuvonnan, leiri-, kurssi- ja muun vertaistukitoiminnan, viestinnän, materiaalituotannon ja oikeuksienvalvonnan avulla. Keräysvaroilla tuetaan lisäksi alueellista yhdistystoimintaa, viittomakielen ja viittomakielisen kulttuurin ylläpitämiseen, kehittämiseen ja säilyttämiseen pyrkivää toimintaa, sekä Kuurojen Liiton kohdemaissa tehtävää kehitysyhteistyötä. Keräysvaroja voidaan ohjata myös humanitaariseen apuun aseellisten tai muiden konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien vuoksi hädässä oleville kuuroille, viittomakielisille ja heidän läheisilleen sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Keräyslupa Ahvenanmaalla

Ålands landskapsregering ÅLR 2021/10482 (myönnetty 15.12.2021).
Keräysaika 1.1.‒31.12.2022. Toimeenpanoalue Ahvenanmaa.

Mihin lahjoitusvarat käytetään?

Kuurojen Liiton lahjoitusvarat käytetään rahankeräyslupansa mukaisesti. Lahjoituspyynnöissä esitellään sekä kotimaista että kansainvälistä toimintaa. Kaikissa esitellyissä kohteissa on lisärahoituksen tarvetta. Kaikella toiminnalla pyritään parantamaan viittomakielisten yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien toteutumista.

Voinko luottaa, että apu menee perille?

Verkkopalvelun kautta tehty lahjoitus kirjautuu Kuurojen Liiton keräystuottoihin, lahjoitushetkellä voimassa olevaan kampanjaan.

Annetusta lahjoituksesta suurin osa menee suoraan tuettavaan toimintaan. On tärkeää kuitenkin tiedostaa, että varainhankinnasta syntyy aina kustannuksia. Siten lahjoitettu summa ei voi mennä aivan täysimääräisenä suoraan halutun toiminnan tukemiseen. Hyvä hallinto ja toimintatapojen avoimuus varmistavat, että Kuurojen Liitolle lahjoitetut varat käytetään tehokkaasti ja lahjoittajien toivomalla tavalla.

Vuonna 2020 saimme lahjoituksia yhteensä 873.927 €.

Tarkemmin keräystuotoista ja niiden käytöstä voi lukea Kuurojen Liiton vuosikertomuksista.

Kerääkö Kuurojen Liitto rahaa kaduilla?

Kuurojen Liittoon tulee toisinaan yhteydenottoja kaduilla ja muilla julkisilla paikoilla tapahtuvasta rahankeräyksestä. Kerääjät esittelevät itsensä lapuilla kuuroiksi ja kertovat keräävänsä rahaa kuurojen hyväksi. Joskus näitä kerääjiä ilmestyy myös kotiovelle. Kuurojen Liitto korostaa, että tämä rahankeruu ei ole Kuurojen Liiton toimintaa.

Kuurouteen vetoava kaupustelu ja kerjääminen ovat ilmiönä valitettavan yleistä jo usean vuoden ajalta. Toisinaan tapausten yhteydessä on havaittu viitteitä ulkomailta organisoidusta toiminnasta; usein asianomaiset eivät edes olleet kuuroja. Kuurojen Liitto näkee vaarana, että tämänkaltainen rahankeräys sekoitetaan liiton viralliseen varainhankintaan.

Jos kerääjällä ei ole virallista keräyslupaa voi asiasta ilmoittaa poliisille.

Miten saan muutettua tietojani tai poistettua tiedot Kuurojen Liiton lahjoittajarekisteristä?

Muutokset Kuurojen Liiton lahjoittajarekisteriin tehdään ottamalla yhteyttä lahjoittajapalveluun:

sähköpostilla: lahjoitukset@kuurojenliitto.fi
puhelimitse:    044 525 0110 tai 050 412 4190

Muutoksista voi ilmoittaa myös verkkosivujen muutoslomakkeella.

Mistä löydän lahjoittajarekisterin tietosuojaselosteen?

Lahjoittajarekisterin tietosuojaselosteen löydät täältä.