E-aineistot

Kuurojen Liiton julkaisuja voi vapaasti tulostaa ja kopioida.

Kuurojen Liiton e-julkaisut

Kuuro potilas – apua!


Kuinka kohtaan viittomakielisen potilaan? Pitääkö sairaalan tilata tulkki?

Opas terveydenhuoltoalan henkilöstölle ja muille asiakastyötä tekeville.

Kuurot YK:n vammaissopimuksessa


Mitä sopimus antaa viittomakielisille kuuroille  ja kuinka sitä voi soveltaa käytännössä.

Haetko uutta työtä? – ohjeita työnhakijalle


Tarvitsetko lisätukea työhösi?
Tiedätkö, mitä tarkoittavat kohtuulliset mukautukset?

Viittomakielinen kuuro tai huonokuuloinen työntekijä työpaikalla – tietoa työnantajalle ja yhteistyökumppaneille


Tietoa hyvistä käytänteistä ja kohtuullisista mukautuksista.

FAQ Kuurojen Liitto – kysymyksiä ja vastauksia kuuroudesta ja viittomakielestä


Painettuja esitteitämme voi myös tilata maksutta opetus- ja tiedotuskäyttöön.

Muiden e-julkaisut

Opas kuulovammaisen liikkujan kohtaamiseen

Suomen Kuurojen Urheiluliitto (SKUL) ry:n opas kuulovammaisen liikkujan kohtaamiseen valmentajille ja muille liikunnan alalla toimiville. Oppaan tarkoitus on avata sitä, miten kuulovamma kannattaa huomioida liikunnassa niin, että kuulovammainen kokee
tulevansa kohdatuksi tasavertaisena.

Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa. Luokkatilanne, jossa opettaja viittoo ja oppilaat istuvat puoliympyrässä.

Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa


Viittomakieliset oppilaat perusopetuksessa -tietopaketti avaa viittomakielisten opetuksen hyvä käytänteitä.

Kuuron potilaan kohtaaminen ja ohjaus hoitotyössä


Opinnäytetyö artikkelina
Kuuron potilaan kohtaaminen ja ohjaus hoitotyössä

Laura Syväsalmi 2016

Viittomakieliset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Aikuinen viittoo kahdelle lapselle.

Viittomakieliset lapset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa


Vanhemmille: mitä eri keinoja viittomakieltä käyttävän lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämisessä on. Henkilöstölle: miten viittomakielisen lapsen kanssa toimitaan ja millaisia uudenlaisia työtapoja saatetaan tarvita.