Oikeuksienvalvonta

Viittomakielisten mahdollisuus asioida ja saada tietoa omalla äidinkielellään on meille tärkeää. Seuraamme ja tuemme viittomakielisten kielellisten oikeuksien toteutumista elämän eri osa-alueilla.

Kesto: 1:44
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli, Suomenruotsalainen viittomakieli

Viittomakieliset kohtaavat edelleen lukuisia haasteita arjessaan: neuvoloissa, päivähoidossa, kouluissa, työelämässä ja kunnallisissa palveluissa. Lainsäädännössä ei ole tosiasiallisia esteitä tarjota palveluja myös viittomakielellä, mutta usein viranomaisilla ei ole riittävästi tietoa kuuroudesta ja viittomakielestä päätöksen tekemisen pohjaksi. Suomenruotsalaisten viittomakielisten mahdollisuus saada palveluita omalla kielellään on erityisen hankala.

Me Kuurojen Liitossa yritämme valvoa ja edistää kuurojen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.  Esimerkiksi yhdenvertaisuus kuuluu jokaiselle. Autamme ja neuvomme viittomakielen käyttäjiä sekä kerromme heidän toiveistaan ja tarpeistaan palveluiden tuottajille ja viranomaisille. Annamme yksilöllistä neuvontaa myös kuulovammaisten lasten vanhemmille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Seuraamme aktiivisesti lainsäädännön uudistuksia ja valmistelutyötä ja pyrimme neuvotellen ja kirjallisten kannanottojen avulla tuomaan esille viittomakielen käyttäjien tarpeita. Esimerkiksi YK:n vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen toteutuminen vaatii vielä paljon työtä. Teemme oikeuksienvalvontatyötä koko maassa yhdessä aluetyöntekijöiden, jäsenyhdistysten, sisarjärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa.

Kielipoliittinen edunvalvontamme pohjautuu Suomen perustuslain 17 § 3 momenttiin, jossa todetaan:

viittomakieltä käyttävien — oikeudet turvataan lailla.

Erityisasiantuntijamme

Annika Aalto

Erityisasiantuntija
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 777 5177

Marika Rönnberg

Erityisasiantuntija
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 752 4324

Pirkko Selin-Grönlund

Erityisasiantuntija
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 50 536 7810

Ajankohtaista