Kuurojen Liitto ry:n rahankeräysluvat

Keräyslupa Manner-Suomessa

Poliisihallitus, Arpajaishallinto RA/2022/197 (myönnetty 11.2.2022).
Keräyslupa on voimassa toistaiseksi. Toimeenpanoalue Manner-Suomi.

Keräysvaroilla tuetaan toimintaa, jolla pyritään parantamaan kaiken ikäisten viittomakielisten yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien toteutumista. Tätä tehdään viittomakielisen palveluneuvonnan, leiri-, kurssi- ja muun vertaistukitoiminnan, viestinnän, materiaalituotannon ja oikeuksienvalvonnan avulla. Keräysvaroilla tuetaan lisäksi alueellista yhdistystoimintaa, viittomakielen ja viittomakielisen kulttuurin ylläpitämiseen, kehittämiseen ja säilyttämiseen pyrkivää toimintaa, sekä Kuurojen Liiton kohdemaissa tehtävää kehitysyhteistyötä. Keräysvaroja voidaan ohjata myös humanitaariseen apuun aseellisten tai muiden konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien vuoksi hädässä oleville kuuroille, viittomakielisille ja heidän läheisilleen sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Keräyslupa Ahvenanmaalla

Ålands landskapsregering ÅLR 2022/9194 (myönnetty 14.11.2022).
Keräysaika 1.1.‒31.12.2023. Toimeenpanoalue Ahvenanmaa.