Kansainvälinen yhteistyö

Kuurojen Liitto on vahvasti mukana Kuurojen maailmanliiton, Kuurojen Euroopan Unionin sekä Kuurojen Pohjoismaisen neuvoston toiminnassa.

Dövas Nordiska Råd (DNR)

Viittomakielisten pohjoismaisella yhteistyöllä ja Kuurojen pohjoismaisella neuvostolla on pitkä historia. Neuvoston pyrkimyksenä on saada kuuroille tasa-arvoinen asema yhteiskunnassa.

European Union of the Deaf (EUD)

Kuurojen Euroopan unionin tavoitteena on edistää kuurojen oikeuksia ja mahdollisuuksia Euroopassa. Tällä hetkellä Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen toimii myös EUD:n puheenjohtajana.

World Federation of the Deaf (WFD)

Kansalliset kuurojen liitot muodostavat yhdessä kuurojen maailmanliiton, joka toimii kuurojen ihmisoikeuksien toteutumiseksi YK:n sopimusten hengessä.

Kuurojen Liitto on kuurojen maailmanliiton jäsen ja ollut vahvasti mukana sen toiminnassa. Maailmanliiton johdossa toimi yli 30 vuoden ajan suomalaisia. Sen toimisto sijaitsee edelleen samassa talossa Kuurojen Liiton kanssa.

Liisa Kauppinen


Kuurojen Liiton entinen toiminnanjohtaja ja Kuurojen maailmanliiton kunniapuheenjohtaja, järjestöneuvos Liisa Kauppinen on 2000-luvun merkittävimpiä kuuroja. Vuonna 2013 huomattavan kansainvälisen uran tehnyt Kauppinen vastaanotti YK:n ihmisoikeuspalkinnon ensimmäisenä suomalaisena ja pohjoismaisena. Saman palkinnon aikaisempien saajien joukossa ovat esimerkiksi Martin Luther King ja Nelson Mandela. Kauppisella oli keskeinen rooli YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen valmistelutyössä. Kuurojen maailmanliiton edustajana hän onnistui neuvottelemaan sopimukseen kaikki kuurojen oikeuksia ja viittomakieliä koskevat kohdat. YK:n ihmisoikeuspalkinnon perusteissa huomioitiin myös Kauppisen työ naisten oikeuksien ja vammaisten naisten aseman edistäjänä.

Liisa Kauppinen on toiminut Kuurojen Liiton toiminnanjohtajana lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1976 vuoteen 2006 ja Kuurojen maailmanliiton puheenjohtajana 1995–2003. Jo tätä ennen hän toimi maailmanliitossa varapuheenjohtajana sekä pääsihteerinä. Kauppinen on toiminut erilaisissa neuvonantotehtävissä YK:n lisäksi WHO:ssa ja Unescossa.

Liisa Kauppinen on monien ihmisten esikuva ympäri maailmaa. Eläkkeellä ollessaan Kauppinen on tehnyt kansainvälisten tehtävien lisäksi vapaaehtoistyötä kotimaassa. Syksyllä 2014 Kuurojen Liiton haastattelussa Liisa Kauppinen mainitsi omiksi esikuvikseen vapaaehtoistyössään tapaamansa kuurot, jotka ovat joutuneet elämässään kamppailemaan vaikeuksien läpi. ”He ovat todellisia arjen sankareita”, toteaa moninkertaisesti palkittu Kauppinen.