Rahastot

Säästöpossu

Kuurojen Liiton hallitus päättää vuosittain aina huhtikuun kokouksessaan liiton lahjoitusrahastosta ja Puro-Lemberg-rahastosta myönnettävistä apurahoista.

Tukea voidaan myöntää ensisijaisesti kuuroille henkilöille muun muassa opintoihin, opintomatkoihin, harrastustoimintaan sekä seminaareihin ja kongresseihin osallistumiseen.

Yhdistykset voivat saada tukea erityistarpeisiin ja erilaisten jäsenille tarkoitettujen tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Samalle yksityiselle henkilölle tai yhteisölle apurahaa ei myönnetä useampia kertoja peräkkäin.