Viitotaan yhdessä 2023!

Suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli tarvitsevat nyt sinun tukeasi! Tiedätkö miksi? Mitä sinä voit tehdä?

Kesto: 2:24
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Suomessa on nykyään vaikea kasvaa viittomakieliseksi

Vain alle 10 % kuuroista ja huonokuuloisista lapsista syntyy perheeseen, jossa jo viitotaan. Muista kuurojen ja huonokuuloisten lasten perheistä

  • vain pieni osa saa viittomakielen kotiopetusta
  • suurimmalle osalle tarjotaan tukiviittomien opetusta
  • osa opettelee viittomakieltä itsenäisesti sanakirjasta tai videoilta
  • osa ei ole päässyt lainkaan tekemisiin viittomakielen kanssa.

Ennen viittomakieli opittiin viimeistään koulussa. Nyt kuurojen kouluja ei enää ole. Viittovista lapsista lähes kaikki käyvät koulua kuulevien kanssa, ja moni heistä on koulunsa ainoa viittomakielinen. Viittomakielistä opetusta saavat vain harvat, ja osa lapsista ei saa edes viittomakielen tulkkia tai viittovaa avustajaa. Sama tilanne on päiväkodeissa.

Myös kuurojen yhdistysten toiminta on muuttunut. Aiemmin viittovan lapsen koko perhe rohkeni tulla yhdistykselle tapaamaan muita viittomakielisiä, oppimaan kieltä ja tutustumaan kuurojen tapakulttuuriin. Nyt perheet eivät aina koe olevansa tervetulleita. Lisäksi on tärkeä ymmärtää, että coda-lapsetkin tarvitsevat viittomakieltä ja kuurojen yhteisöä.

Kesto: 0:34

Mitä tarkoittaa viittomakielen uhanalaisuus – voivatko viittomakielet kadota?


Viittomakielet ovat jatkuvasti uhattuina, koska ne eivät siirry automaattisesti sukupolvelta toiselle.

Ilman uusia käyttäjiä kieli ei pysy elossa vaan katoaa vähitellen. Tämä koskee myös viittomakieliä. Jotta viittomakielet säilyvät elinvoimaisina, viittomakielisen yhteisön on huolehdittava kielten siirtymisestä lapsille.

Kesto: 01:27

Miten sinä voit tukea viittovaa lasta oppimaan viittomakieltä?


Jokainen viittova ihminen lapsen elämässä on tärkeä. Lapsi oppii viittomakieltä tapaamalla erilaisissa tilanteissa eri tavoin viittovia ihmisiä ja juttelemalla heidän kanssaan. Samalla hän omaksuu kuurojen visuaalista kulttuuria ja elämäntapoja. Lapsi tarvitsee ehdottomasti myös samanikäisten viittovien lasten seuraa.

Viittovat lapset ja heidän perheensä tarvitsevat lisää erilaisia säännöllisiä tapahtumia ja tilanteita, joissa viitotaan: erilaisia kerhoja, urheilutoimintaa, vapaamuotoisia tapaamisia, retkiä jne., viittomakielisiä satutunteja ja teatteria – vain mielikuvitus on rajana! Tähän ponnistukseen tarvitaan koko viittomakielisen yhteisön voimia ja osaamista, myös sinua!

Kuurojen yhdistykset voivat anoa Kuurojen Liitolta järjestötukea tai sen käyttötarkoituksen muutosta paikallistoiminnan järjestämiseen viittoville lapsille.

Kuurojen kansanopisto tarjoaa keväällä 2023 koulutusta paikallistoiminnan järjestämiseen viittoville lapsille.