Yhteistyökumppanit ja talous

Rahoituskumppanit ovat meille tärkeitä, sillä ne mahdollistavat Kuurojen Liiton toiminnan. Meillä on myös monia kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Kuurojen Liiton toiminta ulottuu alueellisesta edunvalvonnasta kansainväliseen yhteistyöhön. Aluetoiminnassa teemme yhteistyötä kuntasektorin, seurakuntien ja sisarjärjestöjen kanssa.

Valtakunnallisesti Kuurojen Liitto on mukana useissa kielelliseen edunvalvontaan ja vammaisten ihmisoikeuksiin keskittyvissä toimielimissä. Yhteistyökumppaneina on sosiaalialan järjestöjä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja sekä eri alojen ministeriöitä. Yhteistyötä tehdään myös eduskunnan viittomakielten verkoston kanssa.

Teemme kansainvälistä yhteistyötä ennen kaikkea kuurojen ja vammaisten ihmisoikeuksiin liittyvissä asioissa.

Kuurojen Liiton talous

Kuurojen Liiton toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Liitto saa toimintaansa tukea lisäksi eri ministeriöistä, kuntien sosiaalitoimilta ja veikkausvoittovaroista.

Projektiluontoisesti yhteistyökumppaneinamme ovat erilaiset säätiöt ja yritykset.

Kuurojen Liitto tekee myös omaa varainhankintaa. Lahjoitusvaroilla tuetaan liiton leiritoimintaa ja kehitysyhteistyötä.

Kuurojen Liitto on konserni, johon kuuluu Kiinteistö Oy Valkea talo ja KL Support Oy. Lisäksi Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy HUMAK on liiton osakkuusyhtiö.

Kuurojen Liitto omistaa Kuurojen kansanopiston, joka toimii liiton tavoin Valkeassa talossa Helsingin Pohjois-Haagassa.

Ajankohtaista