Edustukset ja toimikunnat

Kuurojen Liitolla on edustajia useissa eri yhteistyöryhmissä. Liiton alaisuudessa työskentelee myös monia toimikuntia. Tältä sivulta näet, missä kaikessa olemme mukana!

Neljän ihmisen nyrkit yhdessä yhteistyön merkiksi.

Edustukset

Aikakauslehtien Liitto

Abilis-säätiö

Aspa-säätiö

DFA-verkosto

Dövas Nordiska Ungdomsrådet (DNUR)

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT)

Eduskunnan viittomakielten verkosto

Ensitietoverkosto

European Deaf Students’ Union (EDSU)

Erikoiskirjastojen neuvosto

European Society for Mental Health and Deafness (ESMHD)

European Union of the Deaf (EUD)

European Union of the Deaf Youth (EUDY)

FDPI ry (kansainvälisten vammaisjärjestön Suomen osasto)

Fimean lääkkeiden käyttäjien lääkeinformaation kehittämisen työryhmä

Hilma-verkosto

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeusverkosto (Ihmisoikeusliitto ry)

Jyväskylän yliopisto/Viittomakielen keskus

Kela yhteistyöverkosto

Kieliasiain neuvottelukunta

Kiinteistö Oy Valkea talo

Kirjastokaista.fi

KL-Support Oy

Kotimaisten kielten keskus

Kumpparit-työryhmä

Kuurojen kansanopisto

Kuurojen Palvelusäätiö

Kuurojen Pohjoismainen Neuvosto (KPN)

Lastensuojelun Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Nordisk Audiologisk Selskab

Pieni ele

Pohjoismainen viittomakielten verkosto

Pohjola-Norden

Pohjoismaisen kansalaisyhteistyön keskusliitto

STEA

Sateenvarjoverkosto

Selkokeskus – neuvottelukunta

Sininauhaliitto

Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto

SOSTE, Suomen sosiaali- ja terveys ry

SOVATEK –säätiö

Suomen audiologian yhdistys – Finlands audiologiska förening ry

Suomen Kansanopistoyhdistys

Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi

Suomi.fi -portaalin käyttäjäryhmä

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Vallin digiverkosto

Vammaisfoorumi

Vammaisjärjestöjen naisverkosto

Vammaisjärjestöjen nuorisoyhteistyöryhmä VNY

Vammaiskumppanuus ry

Vanhustyön keskusliitto ry

VATES-säätiö

Veronmaksajain keskusliitto

Viittomakieliasioiden neuvottelukunta

World Federation of the Deaf (WFD)

WFD Youth Section (WFDYS)

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta (2020-2023)

Yle-raati ja saavutettavuusverkosto

Toimikunnat

Kansainvälinen toimikunta

Kulttuuripoliittinen työryhmä

Kuurojen lehden toimitusneuvosto

Kuurojen valtakunnalliset kulttuuripäivät 2022 järjestelytoimikunta

Museotoimikunta

Naistyöryhmä

Nuorisotoimikunta 2021

Seniorityöryhmä

Totuus- ja sovintoprosessia koskeva työryhmä

Viittomakielialan yhteistyöverkosto

VIVA – yhteyshenkilötoiminnan työryhmä