Kuurojen ja viittomakieltä käyttävien sovintoprosessi

Kuurojen yhteisössä on viime vuosina noussut pintaan historian vääryydet ja monen henkilökohtaiset kipeät muistot. Erityisesti rotuhygienian nimissä tehtyjä pakkosterilisaatioita voi pitää ihmisoikeusrikkomuksina ja häpeäpilkkuna Suomen lähihistoriassa. Suomen hallituksen hallitusohjelman kirjauksessa luvataan käynnistää valtiollinen sovintoprosessi kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa.

Kuurojen lähihistoria sisältää vaikeita asioita: pakkosterilisaatioita, puhumaan pakottamista, avioliittokieltoja ja syrjintää. Esille on tullut myös kertomuksia fyysisestä väkivallasta. Aihe on ollut vahvasti esillä sekä mediassa että eri seminaareissa ja viittomakielisen yhteisön viesti on selvä: kuurojen kärsimiä vääryyksiä on selvitettävä valtion toimesta. Uhrit toivovat myös anteeksipyyntöä ja korvauksia tapahtuneesta.

Selvitysprosessin ensimmäisenä askeleena on tiedon kerääminen, jäsentely ja tuominen päivänvaloon. Selvityksen eteneminen vaatii myös sopivan sovittelumekanismin etsimistä ja soveltamista. Uhreja tulee kuulla, ja traumojen ja vaikeiden asioiden käsittelyssä tulee käyttää asiantuntijoita. Valtioneuvosto on sovintoprosessia varten tilannut oikeudenloukkauksia selvittävän tutkimuksen, joka käynnistyi kesäkuussa 2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun.

– Tämä on rankka ja koskettava aihe, jota kuurot ovat kantaneet pitkään yhteisönsä sisällä. Vääryyttä kokeneiden on aika saada hyvitystä ja anteeksipyyntö valtiolta. Suomalaisten tulee myös tuntea oma historiansa ja vähemmistöjen historia on osa tätä tarinaa, toteaa Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen.

Uutiset aiheesta

Viitotut muistot -tutkimushanke

Viitotut muistot: kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneet oikeudenloukkaukset -tutkimushanke


Viitotut muistot -tutkimushanke käynnistyi kesäkuussa 2020 ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti valtioneuvosto käynnistää valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneista oikeudenloukkauksista sekä niiden vaikutuksia yhteisöön 1900-luvun alusta nykypäivään saakka.

Valtioneuvosto on sovintoprosessia varten tilannut oikeudenloukkauksia selvittävän tutkimuksen, jossa ovat mukana Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tampereen yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen johtajana toimii vammaisuustutkimuksen apulaisprofessori Hisayo Katsui (HY).

Yhteystiedot

hisayo.katsui@helsinki.fi

Yle: Mikaela & Thomas: Historialliset vääryydet

Kuuroihin ja viittomakieliseen yhteisöön kohdistuneita oikeudenloukkauksia selvitetään Viitotut -muistot hankkeessa. Hanke on osa valtiollista sovintoprosessia, jollainen Suomessa on aiemmin käynnistetty myös saamelaisten osalta.

Hankkeesta lähetyksessä kertoo tutkija Maija Koivisto.

”Sisällämme on möykky, joka pitää valaista” – Viittomakielisiin ja saamelaisiin kohdistuneet historian vääryydet ovat koko yhteiskunnan asia

Ihmisoikeusliiton syyskokouksessa 10.12.2020 saamelaisten totuus- ja sovintoprosessista oli puhumassa väitöskirjatutkija Helga West ja viittomakielisten ja kuurojen sovintoprosessista toiminnanjohtaja Markku Jokinen Kuurojen Liitosta.

21.12.2020 julkaistussa uutisessa pohditaan mm. sovintoprosessin nimen muuttamista totuus- ja sovintoprosessiksi.

”Tarvetta on sekä totuudelle että sovinnolle. Toivottavasti pääsemme siihen, että myös meidän prosessimme kantaa nimeä totuus- ja sovintoprosessi kuten saamelaisilla”, sanoo Markku Jokinen.

Viittomakielisen yhteisön kannanotot

Uutiset 8.6.2019

Liittokokous 2019 julkilausuma

Kuurojen Liiton liittokokous kokoontui Helsingissä 8. kesäkuuta 2019. Liittokokouksen julkilausumassa tuetaan uuden hallitusohjelman kirjausta, jossa luvattiin käynnistää valtiollinen sovintoprosessi kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa. Liittokokous haluaa muistuttaa, että tässä työssä tulee olla kuurojen yhteisön vahva osallisuus kaikissa vaiheissa.

> Lue lisää

Suomen kuurojen historiaseuran kannanotto 2019


Kannanotossaan Suomen kuurojen historiaseura toteaa, että kuuroja on kaltoinkohdeltu henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti vuosikymmeniä, eikä heidän itsemääräämisoikeuttaan ja fyysistä koskemattomuuttaan ole aina kunnioitettu.

Videoita aiheesta

Yle: Pakolla steriloidut


Suomi on tehnyt tuhansia kansalaisiaan lisääntymiskyvyttömiksi vastoin heidän omaa tahtoaan.

Osa heistä on yhä elossa ja toivoo valtiovallalta korvauksia tai edes anteeksipyyntöä.

Yle: Hyvissä aikeissa


Kolmiosainen dokumenttisarja rodunjalostuksen historiasta Suomessa.

Sarjan viimeisessä jaksossa Puhdistusta ja jalostusta kerrotaan, miten radikaali rotuhygienian kannattaja Martti Pihkala pyrki määrittelemään ihannesuomalaisen ja estämään muun muassa kuurojen lisääntymisen.

Historian vääryydet -seminaari 20.10.2018


Seminaari käsitteli vääryyksiä, joita Suomessa on kohdistunut viittomakielisiin ja sitä, miten niitä tulisi hyvittää.

Suomeksi spiikattu tallenne seminaarista on katsottavissa Viittomakielisessä kirjastossa.

 

Ikuinen haava


Ikuinen haava on tositapahtumiin perustuva viittomakielinen tarina, novelli kuuron naisen ja kuuron avioparin asemasta Suomessa vuonna 1928.

Novelli on omistettu aborttiin kuolleiden naisten muistolle.

Video sijaitsee Viittomakielisessä kirjastossa ja se  on tekstitetty suomeksi ja englanniksi.

Muuta aiheeseen liittyvää tietoa

Kuurojen lehti 8.5.2018

Kakkosluokan kansalaiset – pitkään vaietut vääryydet esille

Vuosina 1929−1970 Suomen valtio pyrki estämään kuurojen lasten syntymät. Monia kuuroja steriloitiin ns. pakkosterilointilain nojalla ja avioliittolaki kielsi aina vuoteen 1969 saakka kahta ”synnynnäisesti kuuromykkää” menemästä naimisiin keskenään. Kyseessä oli järjestelmällinen hyökkäys kansanryhmää kohtaan ja ihmisoikeusloukkaus.

> Lue lisää

Kirjallisuutta


Voiko historiaa hyvittää? Historiallisten vääryyksien korjaaminen ja anteeksiantaminen
Löfström Jan (toim.). Gaudeamus 2012.

Maahan lämpimään – Suomen viittomakielisten historia
Salmi Eeva, Laakso Mikko. Kustantaja Kuurojen Liitto. Painovuosi 2005.