Totuus- ja sovintoprosessiin liittyviä viittomia

Kesto: 0:43
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Totuus- ja sovinto -viittomistoa julkaistu nyt Suvi-sanakirjassa

Kuurojen Liiton Suvi-sanakirjatyössä ollaan hyvin kiinnostuneita siitä, millä tavoin totuus- ja sovintoprosessia valmistellessa toistuvasti esille nousseet asiat, kokemukset ja tunteet ilmaistaan viittomakielissämme.

Totuus- ja sovintoprosessia on valmisteltu lukuisissa tapahtumissa ja tapaamisissa eri puolilla Suomea. Liiton sanakirjatyössä olemme seuranneet käytyä keskustelua kielenkäytön näkökulmasta ja viittoneet talteen erilaisia ilmauksia, joita kuurot ovat käyttäneet. Olemme järjestäneet myös työpajoja, joissa yhdessä totuus- ja sovintoprosessin aihepiiriin perehtyneiden viittomakielisten kanssa olemme paneutuneet syvällisemmin sanojen ja käsitteiden merkityksiin ja siihen, kuinka kuurot luontevimmin niitä itse ilmaisevat.

Näitä ilmauksia on nyt koottu Suvi-sanakirjaan viittomaluetteloksi totuus- ja sovintoprosessi (suomenruotsalaisen viittomakielen Suvissa sanningsoch försoningsprocessen). Kokonaisuus ei ole vielä kovin laaja, mutta sitä tullaan vähitellen täydentämään.