Tecken kring sannings- och försoningsprocessen

Längd: 0:27
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Tecken kring sannings- och försoningsprocessen publicerade i Suvi

Suvi-ordboken på finlandssvenskt teckenspråk har uppdaterats med teckenförteckningar där tecken listas enligt olika kategorier. Nu har vi publicerat den första förteckningen, Sannings- och försoningsprocessen.

Under det förberedande arbetet av sannings- och försoningsprocessen har vi med stort intresse deltagit i olika händelser och diskussionstillfällen för att ta vara på de tecken som språkgemenskapen använder. Utöver det har vi ordnat workshoppar kring de ord och termer som används i processen. Där har vi tillsammans diskuterat ordens betydelse på en djupare nivå och hur man uttrycker dem på våra teckenspråk.

En del finns nu samlade och publicerade i Suvi, i förteckningen Sannings- och försoningsprocessen (i Suvi-ordboken över finskt teckenspråk Totuus- ja sovintoprosessi). Förteckningen är överskådlig och kan kompletteras senare vartefter arbetet fortsätter.