Prenumerera på Dövas tidskrift

Med det här formuläret kan du prenumerera på Dövas tidskrift åt dig själv eller någon annan. Fakturan får du per e-post. Om du har frågor som rör prenumerationer kan du skicka e-post till kuurojenlehti@kuurojenliitto.fi.

  • Mottagare

  • Betalare

    Ifylls endast om betalaren är någon annan än mottagaren.
  • Du kan lämna ett meddelande här.