Ungdomar

Är läger och evenemang någonting för dig? Vill du träffa nya människor? Haka på ungdomsarbetets verksamhet!

Längd: 02:29
Textning: Svenska, Finska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Ungdomsarbetet

Finlands Dövas Förbunds ungdomssekreterare ger råd och stöder ungdomar i alla möjliga sammanhang. Ungdomssekreteraren ordnar också våra superpopulära läger och evenemang som du hittar i evenemangskalendern.

I våra aktiviteter kan alla som är döva, har nedsatt hörsel eller hörimplantat delta, liksom hörande syskon och coda, dvs. hörande barn till döva föräldrar. Alla är välkomna oberoende av kunskaper i teckenspråk! Vid behov kan tolkning ordnas på evenemangen.

Andra tjänster för unga

På dövförbundet finns förutom ungdomssekreteraren också många andra som du kan få hjälp och råd av. 

Funderar du på att flytta till en egen lya och behöver ett larmsystem? Ska du börja studera men är inte helt säker på hur man ansöker om rehabiliteringspenning? Ta kontakt med Finlands Dövas Förbunds regionpersonal.

Vi har också en sida för studerande och läroinrättningar där du kan hitta nyttig information.

Funderar du på jobbfrågor? Fråga vår sysselsättningskoordinator.

Eller kanske undrar du vilka rättigheter du har? Vänd dig till förbundets team för bevakning av rättigheter.

Senaste nytt från ungdomsarbetet

Ungdomsarbetets evenemang


Läger

Ungdomsarbetet ordnar under året läger av många olika slag för barn, juniorer och ungdomar. Du hittar alla läger i evenemangskalendern.

Ansökningen till lägren börjar vanligen strax efter årsskiftet. Det lönar sig att hålla ett öga på ungdomsarbetets some-kanaler så att du inte missar ansökningstiderna!

Lyxdagarna och ungdomsdagarna

På hösten brukar ungdomsarbetet ordna Lyxdagar för unga i åldern 13–17 år. Då får du har roligt och delta i spännande program under ett veckoslut! 

De riksomfattande teckenspråkiga ungdomsdagarna är för dig som är 18–30 år. Ungdomsdagarna har olika tema varje år och samlar unga från alla delar av Finland för att ha ett livat veckoslut tillsammans. På ungdomsdagarna väljs också ett nytt ungdomsutskott.

Jobba hos oss!

Vi söker nu teckenspråkig lägerpersonal till våra läger och teckenspråkiga frivilliga till de internationella läger som ordnas utomlands.

Påverkansarbete och frivilligverksamhet

Ungdomsutskottet

Dövförbundets ungdomsarbete backas upp av ungdomsutskottet. Ungdomsutskottet tar ställning i aktuella frågor och deltar i förbundets påverkansarbete.

Ta kontakt med ungdomsutskottet och för fram dina idéer! Vår e-postadress är nuorisotoimikunta@kuurojenliitto.fi.

Internationellt samarbete

Ungdomsarbetet medverkar i det internationella samarbetet såväl i Norden och Europa som globalt. Genom det får de unga delta i möten och kurser och har bättre möjligheter att påverka.

Oförglömliga internationella evenemang och läger hör till det bästa som samarbetet för med sig.

Kolla in våra internationella samarbetspartners:

Följ oss på sociala medier

Sisäkorvaistutetta käyttävien nuorten aikuisten tapahtuma Espoossa 25.-27.3.2022 Kohderyhmä: 18-30 –vuotiaat sisäkorvaistutetta käyttävät Viikonlopun aikana nuoret pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja…

Talviurheilureissu Pyhällä 14.4.-19.4.2022 Kohderyhmä: Yli 18 vuotiaat Suomen Kuurojen Urheiluliitto järjestää talviurheilureissun yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa. Tällä reissulla pääset…

Talviurheilureissu Pikku- ja Iso-Syötteelle 25.-28.2.2022 Kohderyhmä: 13-17 -vuotiaat Talviurheilureissulla pääset laskettelemaan tai harrastamaan muuta talviurheilua kauniissa ja lumisissa maisemissa….

🟢Climate Camp – Ilmastoleiri Norjassa 8.-24.4.2022🟢 18-30 vuotiaat, ilmoittautukaa mukaan ilmastoleirille, jossa pääsette pohtimaan vihreämpää tulevaisuutta ja osallistumaan monenlaisiin…

Läs mer om vad vi gör

Noin 2-vuotias lapsi viittoo äidin sylissä.

Barnfamiljer


Har ditt barn en hörselnedsättning? Finlands Dövas Förbund ordnar många slags aktiviteter för hela familjen. Vi ger också råd och stöd i olika situationer.

Kamratverksamhet / kurser


Finlands Dövas Förbund ordnar varje år omkring tio kamratkurser. Det finns egna kurser för familjer, vuxna och barn.

Studerande


Ska du börja studera? Funderar du på tolkfrågor och andra arrangemang? Finlands Dövas Förbund kan hjälpa dig.