Språkrådgivning

Har du och din kompis undrat över olika varianter av något enskilt tecken? Vill du diskutera tecken som du använder i ditt arbete som tolk? Funderar din familj på olika saker som rör teckenspråk? Vi erbjuder gratis språkrådgivning på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Du kan ställa frågor också på svenska och finska.

Längd: 1:33
Textning: Finska, Svenska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Har du en fråga om finlandssvenskt teckenspråk? Du kan kontakta oss på flera sätt:

  • videosamtal och WhatsApp: +358 44 752 5259
  • e-post: sprakradgivning@kuurojenliitto.fi

Du kan lämna oss ett videomeddelande eller sms när som helst. Vi svarar på videosamtal i mån av möjlighet.

Aktuellt

Längd: 0:21

Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Vad är språkrådgivning?

På språkrådgivningen besvarar vi frågor som berör finsk och finlandssvenskt teckenspråk. 

Vi välkomnar alla sorters språkfrågor, från språkliga detaljer till mer allmänna frågor om teckenspråken. 

Ifall vi inte kan besvara din fråga genast, tar vi reda på och återkommer så snart vi kan. 

Ta gärna kontakt! 

Längd: 0:23

Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Hur jobbar vi?

I skrivna språk är det möjligt att söka svar på språkfrågor i ordböcker, korpusar eller genom sökningar på webben. För teckenspråkens del finns sällan motsvarande sökmöjligheter. 

En språkfråga förutsätter ofta efterforskningar i form av diskussion, videoanalyser och samtal med språkanvändare. 

Vi finns här för att ta reda på! Genom att besvara frågor och ge språkråd hoppas vi på att stödja och uppmuntra till ett rikt teckenspråk. 

Längd: 0:24

Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Vad händer med frågor som skickas in i videoformat?

Alla frågor vi får behandlas konfidentiellt. 

Om du skickar in en fråga i videoformat sparar vi den i ett frågearkiv som enbart är tillgänglig för språkrådgivarna i Finlands Dövas Förbund. 

Alla frågor som vi publicerar på webben tecknas om av en av språkrådgivare så att frågeställaren förblir anonym. 

Våra språkrådgivare

Finlandssvenskt teckenspråk

Janne Kankkonen

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5259

Jenny Derghokasian

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 7525 266

Finskt teckenspråk

Leena Savolainen

Forskare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 756 3522

Tomas Uusimäki

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5258

Päivi Mäntylä

Ordboksredaktör Språkrådgivare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5258

Datahantering

Vi på språkrådgivningen vill erbjuda en så användbar och tillgänglig service som möjligt. Av denna orsak tillhandahåller vi många olika kontaktsätt, det vill säga det är möjligt att nå oss genom video-, text- och talkontakt. Oberoende vilket kontaktsätt du väljer behandlas dina kontaktuppgifter konfidentiellt.

För att vi ska kunna följa upp servicen, föra statistik och göra förbättringar bokför vi alla inkomna frågor i ett arkiv i textform. Textformen gör det möjligt att anonymisera alla frågor så att inga personuppgifter framgår. Men eftersom frågor som ställs i videoformat kan vara komplexa och svåra att återge i skrift sparar vi också video-originalen. Videorna samlas och sparas på en extern hårddisk som enbart är tillgänglig för språkrådgivarna på Finlands Dövas Förbund. På hårddisken namnger vi frågorna enligt datum när frågan inkommit (t.ex. 251019_a) och undviker därmed att förbinda en videofråga med namnuppgifter.

Originalvideorna sparas i arkivet så länge som vi ser det som nödvändigt för ändamålet. Alla som ställt en fråga i videoformat har dock rätt att när som helst be oss radera originalvideon ur arkivet.

Vi sparar varken video- eller telefonsamtal som förs i realtid (t.ex. Skype-, WhatsApp- eller telefonsamtal).

Vi arkiverar inga namn- eller kontaktuppgifter.

I Teckenspråkiga biblioteket