Janne Kankkonen

Ordboksredaktör Språkrådgivare

  • Tar inte emot röstsamtal
  • Tar emot sms
  • Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal

Ansvarsområde: Språkrådgivning (finlandssvenskt teckenspråk) Nätordboken Suvi Finlandssvenskt teckenspråk