Finlands Dövas Förbunds insamlingstillstånd

Insamlingstillstånd i fasta Finland

Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen RA/2022/197 (beviljat den 11 februari 2022).
Insamlingstillstånd är giltigt tills vidare. Genomförandeområde: Fastlandsfinland.

Insamlingsmedlen stöder verksamhet som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter för teckenspråkiga i alla åldrar. Detta görs genom teckenspråksrådgivning, läger-, kurs- och annan stödverksamhet, kommunikation, materialproduktion och rättighetsövervakning. Insamlingsmedlen stöder också regional föreningsverksamhet, verksamhet som syftar till att bevara, utveckla och bevara teckenspråk och teckenspråkig kultur samt utvecklingssamarbete som görs av Dövas Förbund i målländer. Insamlingsmedel kan också riktas till humanitärt stöd till döva, teckenspråkiga och deras närstående som befinner sig i nöd på grund av väpnade konflikter, epidemier och naturkatastrofer, både i Finland och globalt.

Insamlingstillstånd på Åland

Ålands landskapsregering ÅLR 2022/9194 (beviljat den 14 november 2022).
Insamlingsperiod: 1.1.-31.12.2023. Genomförandeområde: Åland.