Om översättning

Längd: 01:11
Textning: Svenska, Finska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

En stor del av översättningarna till finlandssvenskt och finskt teckenspråk görs utgående från det skrivna språket (finska, svenska, engelska). Översättningar görs också från teckenspråk till skrivet språk.

Översättaren går in för att åstadkomma en översättning som till betydelsen motsvarar källtexten så bra som möjligt. Det är inte bara språken som är olika utan också kulturerna skiljer sig från varandra, vilket avspeglar sig i översättningen.

För att göra en bra översättning måste man ha goda kunskaper i såväl källspråk som målspråk. Vi rekommenderar att teckenspråkiga översättningar görs av nativa språkbrukare.

I Teckenspråksnämndens publikation Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? beskrivs närmare hur man gör bra teckenspråkiga översättningar.

Var kan jag beställa en teckenspråkig videoöversättning för min webbplats?

Många företag i tolknings- och mediebranschen tillhandahåller översättningstjänster.