Lägg till evenemang

Tid

pp.kk.vvvv

pp.kk.vvvv

hh.mm, t.ex. 08.15

hh.mm, t.ex. 08.15

Till exempel organisation

Vi publicerar inte annonsörens namn i samband med evenemanget. Kontaktuppgifterna ska uppges av administrativa skäl.

Webbplats, Facebook, Twitter m.m.

Ange adressen enligt modellen https://www.adress.fi

1

Välj, om texten ”Finlands Dövas Förbund ansvarar inte för eventuella ändringar. Följ med informationen från evenemangets arrangör” ska synas på evenemangssidan.

Ange vid behov närmare i vilken omfattning tolkning har ordnats

Vid behov kan du ange närmare hur textningen är ordnad

Sök video ur innehållskategorin Videor

Video från annan källa, t.ex. Youtube.

Tätä käytetään, kun haetaan Dream Brokerista video.

Mata in videons rubrik

1

Filnamn:

Filstorlek:

Ange den e-post som anmälningarna ska skickas till

Tällä elementillä saat nostettua muita aiheeseen sopivia sisältöjä myös muilta sivustoilta.