Sannings- och försoningsprocessen för döva och teckenspråkiga

Längd: 01:50
Textning: Svenska, Finska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Inom dövgemenskapen har historiska oförrätter och personliga, smärtsamma minnen kommit upp till ytan under de senaste åren. I synnerhet de tvångssteriliseringar som gjordes i rashygieniskt syfte kan betecknas som människorättsliga kränkningar och en skamfläck i Finlands närhistoria. Det nuvarande regeringsprogrammet innehåller en skrivelse som utlovar att statsrådet kommer att inleda en statlig försoningsprocess i fråga om kränkningar av dövas rättigheter i Finlands historia.

Dövas närhistoria innehåller svåra saker: tvångssterilisering, tvingande att tala, äktenskapsförbud, diskriminering. Också berättelser om fysiskt våld har kommit fram. De här sakerna har tagits upp och varit väl synliga såväl i medierna som på olika seminarier, och teckenspråksgemenskapens budskap är tydligt: staten ska utreda de oförrätter som döva har utsatts för. De utsatta vill också ha en ursäkt och gottgörelse för det skedda.

Det första steget i en utredning är att samla information, analysera informationen och offentliggöra den. För att utredningen ska framskrida behövs också en ändamålsenlig försoningsmekanism. Offren måste höras och de ska kunna få sakkunnig hjälp för att behandla de svåra och traumatiserande händelserna.

– Det här är en tung och upprörande sak som döva länge har burit på inom gemenskapen. Det är dags att de som har utsatts för oförrätter får gottgörelse och en ursäkt av staten. Finländarna bör också känna till sin egen historia och minoriteternas historia är en del av den, säger Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen.

Nyheter om ämnet

Forskningsprojekt: Tecknade minnen

Tecknade minnen: om kränkningar av dövas och teckenspråksgemenskapens rättigheter


Forskningsprojektet Tecknade minnen startade i juni 2020 och pågår till slutet av 2021.

Enligt statsminister Sanna Marins regeringsprogram inleder statsrådet en statlig försoningsprocess om de kränkningar av dövas och teckenspråksgemenskapens rättigheter som har förekommit och deras inverkan på gemenskapen från början av 1900-talet till idag.

För försoningsprocessen har statsrådet beställt en undersökning av rättskränkningarna. I forskningen deltar Helsingfors Universitet, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Tampereen yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu och Itä-Suomen yliopisto.

Forskningsprojektet leds av Hisayo Katsui, biträdande professor i funktionshinderforskning (HU)

Kontakt

hisayo.katsui@helsinki.fi

Följ forskningsprojektet på some


Teckenspråksgemenskapens ställningstaganden

Nyheter 8.6.2019

Förbundsmötet 2019 resolution

Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte 2019 hölls i Ljusa huset i Helsingfors 8 juni. I mötesresolutionen stöder man skrivningen i det nya regeringsprogrammet som utlovar att en statlig försoningsprocess ska inledas i fråga om kränkningarna av dövas rättigheter. Förbundsmötet påpekade att dövgemenskapen bör vara starkt inkopplad i processens alla skeden.

> Läs mer

Finlands dövhistoriska sällskaps ställningstagande 2019


I sitt ställningstagande konstaterar Finlands dövhistoriska sällskap att döva i årtionden har blivit utsatta för såväl psykiska, fysiska som sociala övergrepp och att deras självbestämmanderätt och fysiska integritet inte alltid har respekterats.

Videor om ämnet

Yle: Tvångssteriliserade


Finland har berövat tusentals medborgare fortplantningsförmågan, mot deras vilja. En del av dem lever fortfarande och vill ha gottgörelse eller åtminstone en ursäkt av staten.

Yle: Med goda avsikter


Dokumentärserien dyker in i den finländska rasförädlingens historia och ger ordet åt både utövare av eugenik och dem som utsattes för verksamheten.

Avsnitt 3: Utrensning och förädling Martti Pihkala var en radikal anhängare av rashygien. Han försökte definiera idealfinländaren och hindra bland annat döva från att föröka sig.

 

Seminarium om historiska oförrätter 20.10.2018


Seminariet behandlade oförrätter som teckenspråkiga i Finland har utsatts för och hur de borde gottgöras.

En inspelning av seminariet finns i Teckenspråkiga biblioteket. Videon är speakad på finska.

 

Ett evigt sår


Ett evigt sår är en verklighetsbaserad teckenspråkig berättelse, en novell om en döv kvinnas och ett dövt äkta pars situation i Finland år 1928.

Novellen är tillägnad minnet av de kvinnor som dött på grund av abort.

Videon finns i Teckenspråkiga biblioteket och är textad på finska och engelska.

Annat kring temat

Dövas tidskrift 8.5.2018

Andra klassens medborgare – oförrätter som länge förtigits tas upp

Under perioden 1929−1970 ville den finska staten förhindra att det föds döva barn. Många döva blev steriliserade med stöd av den s.k. tvångssteriliseringslagen och äktenskapslagen förbjöd två ”medfött dövstumma” att gifta sig med varandra. Det var ett systematiskt angrepp på en folkgrupp och en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

> Läs mer