Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva / Eduskunta (sv translation)

Riksdagens nätverk för teckenspråken vill att statsrådet startar utredning om hur döva har behandlats

Riksdagens nätverk för teckenspråken har i ett brev till riksdagsgruppernas ordförande den 17.1.2019 tagit upp hur döva har behandlats i Finlands för inte så länge sedan.

I brevet vill teckenspråksnätverket att riksdagsgrupperna tillsammans ska be statsrådet sätta igång en utredning av hur döva har behandlats i vår närhistoria: man har begränsat rätten att ingå äktenskap, tvångsomhändertagit barn och utfört tvångssteriliseringar. Finlands Dövas Förbunds styrelse har önskat att en statlig försoningsprocess ska inledas.

– För nätverket är det viktigt att man gör en gedigen och trovärdig utredning som leder till ett gott resultat. Vi har inte tagit ställning till metoder eller eventuella åtgärder eftersom vi anser det vara statsrådets sak att bedöma. Det finns också flera olika sätt att utföra sådana här nationellt viktiga utredningar. Det var glädjande att alla partier genast och gärna var med på nätverkets förslag, sade Mikaela Nylander (SFP), som är ordförande för riksdagens nätverk för teckenspråken.

–  Det gläder oss att nätverket för teckenspråken insåg hur allvarlig vår sak är och på det här sättet främjade att sätta igång en utredningsprocess, säger dövförbundets verksamhetsledare Markku Jokinen. 

Övriga medlemmar i riksdagens nätverk för teckenspråken är Timo Harakka (SDP), Arja Juvonen (Sannf), Esko Kiviranta (C), Johanna Karimäki (Gröna), Katja Hänninen (VF), Maria Tolppanen (Saml), Peter Östman (KD), Tiina Elovaara (Blå framtid) och nätverkets vice ordförande Sari Sarkomaa (Saml).