Kamratverksamhetens kurser

Välbefinnande och kamratstöd i vardagen – och en rejäl dos gott humör! Det får du på våra kamratkurser. Vi har ordnat kurser i över 40 år.

Längd: 1:30
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Anpassningsverksamheten är nu kamratverksamhet

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral Stea har meddelat att man från och med 2021 frångår begreppet anpassningsträning i fråga om verksamhet som centralen stöder. Därför ersätter Finlands Dövas Förbund nu begreppet anpassningsverksamhet med kamratverksamhet.

Själva verksamheten är fortsättningsvis den samma, det vill säga vi ordnar kurser för olika åldersgrupper och barnfamiljer.

Kamratkurser? Vad är det?

Kurserna är till för att deltagare i alla åldrar, också familjer, ska kunna få råd, handledning och träning på många olika områden i livet.

Kurserna erbjuder kamratstöd och möjlighet till samverkan på teckenspråk. Att både koppla av och få mera ork och energi är också viktigt för deltagarna.

Hur ansöker man?

Du hittar alla kurser i  evenemangskalendern. När du hittar en kurs som intresserar, fyll i det elektroniska anmälningsformuläret. Det finns ansökningsformulär på varje kurssida.

Du kan också be dövförbundets regionpersonal hjälpa dig med kursansökan.

Vill du jobba på en kurs?

Om du är över 18 år, aktiv och full av initiativ, känner till dövkulturen och har utmärkta kunskaper i teckenspråk, då lönar det sig att söka kursjobb!

Familjekurser


På våra familjekurser får du träffa andra familjer i samma livssituation och kan utbyta erfarenheter med dem.

Du kan också ha enskilda samtal med kurspersonalen och få information om det offentliga serviceutbudet.

Våra teckenspråkiga barnhandledare ser till att barnen har roligt medan föräldrarna har eget program. Förstås har kurserna också gemensamma aktiviteter för familjerna.

Kurser för barn och unga


På barn- och ungdomskurserna träffar man nya människor och får kamratstöd av jämnåriga. Ofta blir kurserna ett minne för livet.

Kursledarna är vuxna teckenspråkiga. På programmet finns allehanda aktiviteter, allt från lekar till givande samtal.

Våra kurser ger barn och unga en starkare identitet, och gott humör som sitter i också en lång tid efteråt.

 

Kurser för vuxna


Kurserna för vuxna erbjuder kamratstöd och nyttiga råd för olika situationer i livet.

Beroende på kurstemat kan vi ta upp t.ex. olika slags tjänster för teckenspråkiga, psykiskt välbefinnande, hälsosam kost eller digitala tjänster och sociala medier. Vår kurskalender innehåller något för alla och envar!