Föreningshandledning

Vi stöder Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar och andra teckenspråkiga kamratgrupper i deras föreningsverksamhet och regionala påverkansarbete. Målet är att ha en stark och livskraftig teckenspråkig verksamhet runt om i Finland.

Längd: 01:47
Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Behöver din förening eller klubb hjälp med att planera verksamheten? Vill ni förbättra den teckenspråkiga hobby- och kamratverksamheten i regionen? Behöver ni tips för medelanskaffning? Vår regionpersonal och organisationsplanerare ställer gärna upp! Du kan kontakta dem via Föreningskiosken.

För föreningsmedlemmarna kan vi också ordna utbildning av olika slag, till exempel i samhällsaktivitet och påverkansarbete, eller peppningskurser för förtroendevalda. Ta kontakt så funderar vi på vilket slags kurs ni önskar er.

Aktuell information i Föreningsrummet

Föreningsrummet är föreningsfolkets gemensamma webbplats där man kan hitta aktuell information, handböcker för föreningsverksamheten samt föreningarnas egna evenemang och kontaktuppgifter.

Vill din förening ansöka om medlemsorganisationsunderstöd (föreningsstöd) från Stea? Behöver ni information och bakgrundsmaterial för förbundsmötet eller föreningsdagarna? Allt det hittar ni också i Föreningsrummet.

Föreningsprogrammet och handböcker för föreningsverksamheten

Vill föreningen förnya sig? Vill ni utveckla föreningsverksamheten i en  klarare och redigare riktning och vara förberedda inför framtida förändringar? Finns mera glädje och positiv energi på önskelistan?

Föreningsprogrammets syfte är att stöda medlemsföreningarna i deras verksamhet. Programmet innehåller 25 förslag till åtgärder. I handböckerna för föreningsverksamheten hittar ni viktig information om till exempel mötespraxis och påverkansarbete. (Videorna är på finskt teckenspråk.)

Av oss kan föreningarna få råd och stöd

Asta Tikkanen

Regionarbetare
Tar emot telefonsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 5488 165
Ansvarsområde Servicehandledning Föreningshandledning

Annukka Hiekkanen

Regionarbetare
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 50 4951 922
Ansvarsområde Föreningshandledning Vänkretsgrupper

Iina Uhlenius

Organisationssamordnare (tf)
Tar inte emot röstsamtal Tar emot sms Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal
Telefonnummer: +358 44 752 5256
Ansvarsområde Föreningsprogrammet Föreningarna

Föreningsrummet på some

Kesäterveiset jäsenyhdistyksille 🌸 Kiitos keväästä! 🌸 Syksyn kurssit 🌸 Järjestöohjauksen ja liittokokouksen palautekyselyt 🌸 Kuurojen Liiton hallituksen kutsu keskusteluun…

TULOSSA: Koulutukset syksyllä yhteistyössä SKULin kanssa! 🍁💻 22.-23.9.2021 klo 18-20 Peruskurssi uusille hallituksen jäsenille 📍 Zoom (etäkurssi) ❄️🗓 19.-21.11.2021…

Kuurojen Liiton aluetyö palvelee koko kesän ajan! Jos oma aluetyöntekijäsi on lomalla, voit tarkistaa listasta ketkä työntekijöistä ovat tavoitettavissa…

Kuurojen Liiton liittokokous järjestettiin ensimmäistä kertaa täysin etätapahtumana. Edustettuna liittokokouksessa oli 32 jäsenyhdistystä 43 edustajalla. Eniten keskustelua herättivät toimintasuunnitelma…