Asta Tikkanen

Regionarbetare

  • Tar emot telefonsamtal
  • Tar emot sms
  • Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal

Järjestöohjaus: Koko Suomi

Ansvarsområde: Servicehandledning Föreningshandledning

Region: Norra Österbotten Kajanaland

Regionkontor: Isokatu 47, 4. krs., 90100 Oulu